NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

MOPR zrealizuje program wspierania rodzin

MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wprowadza do realizacji „Program wspierania rodzin i rozwoju rodzicielstwa zastępczego dla miasta Włocławek”. W październiku br. dokument został zatwierdzony przez włocławskich radnych; 12 listopada dyrektor MOPR, Maria Ignatowska, wydała zarządzenie o wprowadzeniu programu do realizacji. Ważne jest, iż program ma charakter otwarty, co oznacza, że w miarę pojawiania się nowych problemów oraz uregulowań prawnych, można będzie go modyfikować, dostosowując do aktualnej sytuacji prawnej i możliwości finansowych. Z danych zawartych w dokumencie wynika, że we Włocławku funkcjonuje 156 rodzin zastępczych, w tym: 131 spokrewnionych z dzieckiem, w których do końca czerwca br. przebywało 170 osób; 16 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem, w których umieszczono 22 dzieci oraz 1 rodzina zawodowa o charakterze pogotowia opiekuńczego, w której opiekę znalazło 4 dzieci. Poza działaniami mającymi na celu rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, autorzy programu przewidują również wdrażanie pomocy w środowiskach otwartych – będzie to praca streetworkera z dziećmi ulicy. Głównym, przewidywanym efektem programu ma być wypracowanie spójnego i skutecznego systemu kompleksowej pomocy dla rodzin z problemami. Z treścią  dokumentu można zapoznać się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pod adresem: www.mopr.wloclawek.pl