NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

MOPR informuje: można składać wnioski o dofinansowanie

MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że do 30 listopada br., w Dziale Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotacje będą udzielane na organizowanie przyszłorocznych przedsięwzięć z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą wnioskować osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku. Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia. Druki wniosków są do pobrania na stronie internetowej oion.wloclawek.eu Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR przy ul. Ogniowej 8/10, 87-800 Włocławek, pokój nr 13 lub pod nr tel. /054/ 411 17 60.