NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Młodzieżowy Chór Canto udaje się do Lwowa

Na zaproszenie Towarzystwa Kulturalnego OSNOWA oraz Koledżu Muzycznego im.S.Ludkiewicza w dniach 11-14.10.2019 na koncerty do LWOWA (Ukraina) udaje się Młodzieżowy Chór Canto Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku prowadzony przez Mariana Szczepańskiego.

Koncerty organizowane są pod patronatem Ministerstwa Kultury Ukrainy. Pierwszy  z koncertów odbędzie się 11 października w  Koledżu Muzycznym im. S. Ludkiewicza wspólnie z Chórem Koledżu. Drugi koncert odbędzie się w Katedrze p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny. Również w katedrze chór będzie ubogacał śpiewem liturgię mszy świętej w dniu 13 października.

Dorośli chórzyści  odwiedzą tego dnia po południu Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie aby wziąć udział w wyborach do Sejmu  i Senatu.

Wyjazd poprzedziły wyczerpujące 3 dniowe warsztaty w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.

Na koncertach chór Canto zaprezentuje wybór pieśni kompozytorów polskich od średniowiecza do romantyzmu. Nie zabraknie również pieśni współczesnych i opracowań ludowych (m.in. kujawiaków).

Jako niespodziankę chór przygotował pieśni kompozytorów ukraińskich-Dymitra Bortniańskiego i Mykoły Leontowicza.

Przypomnę ,że na początku maja b.r.  chór koncertował już w Wilnie ,na Litwie biorąc udział w wielkiej Gali Koncertowej „Wiwat! Pan Moniuszko” w Katedrze św. Janów z okazji 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. Obchody  tego jubileuszu odbywały się pod patronatem UNESCO.  Głównym organizatorem było Centrum Kultury Polskiej na Litwie. W dniu 3 maja chór zaśpiewał pieśni patriotyczne na cmentarzu „Na Rossie” –przy Mauzoleum Matki i Syna -na zaproszenie  p. Urszuli Daroszewskiej Ambasador RP na Litwie.

W maju chórzyści zdobyli Złoty Dyplom Na III Przeglądzie Chórów  Szkół Muzycznych Regionu Kujawsko –Pomorskiego a w czerwcu zajęli II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym „Pater Noster” w Strzepczu.

Wyjazd na Ukrainę został dofinansowany prze Mecenasa Chóru ANWIL SA.

Marian Szczepański