NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Miejsce urodzenia matki Chopina

W 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego powierzył Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem, gm. Izbica Kujawska. Aktualnie miejsce to upamiętnia odsłonięty w 2000 r. kamień z tablicą pamiątkową oraz ławka z pięciolinią i plansza informacyjna. Elementy te są wyeksponowane na tle budynku świetlicy wiejskiej obsadzonej tujami.

Jako punkt wyjścia i podstawę do przygotowania wytycznych do nowej koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki F. Chopina, muzeum przyjęło opracowanie wnikliwego studium historycznego. Zakres przeprowadzonych prac objął szczegółowe badania historii miejscowości Długie oraz analizę i usystematyzowanie stanu wiedzy na temat kręgu rodzinnego i towarzyskiego matki Chopina, związanego z Kujawami. W trakcie prowadzonych kwerend archiwalnych m.in. dotarto do dokumentu z opisem majątku w Długiem z 1780 r., który zawiera opis dworu, w którym przyszła na świat w 1782 r. Justyna Krzyżanowska – matka F. Chopina. Przeprowadzone badania archiwalne przyniosły także wiele informacji o stosunkach społecznych i gospodarczych panujących na Kujawach wschodnich na przełomie XVIII i XIX w.

Opracowane przez p. Krzysztofa Dorcza „Studium historyczne do koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem” jest materiałem gotowym do publikacji naukowej a także może być podstawą do opracowania scenariusza ekspozycji informacyjnej oraz publikacji popularyzatorskich i promocyjnych związanych z kujawskimi korzeniami wielkiego kompozytora.

Zadanie pn. „Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem” zostało sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

MZKiD