NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Międzypokoleniowe spotkanie

W myśl idei łączenia pokoleń 20 października w Bibliotece Pedagogicznej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli uroczystym spotkaniem zainicjowano Europejski Dzień Seniora.

W gronie licznie przybyłych byli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Na Skarpie”, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej oraz seniorzy z Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej, a także uczniowie Szkoły Podstawowej w Boniewie.

Zabawa i interesująca dyskusja, a także muzyka, pieśni i recytacje wypełniły bogaty program tego inspirującego spotkania pokoleń. Imprezie towarzyszyły warsztaty z zastosowaniem metody decoupage oraz wystawa prac artystycznych
seniorów.

Jeszcze nie tak dawno relacje międzypokoleniowe oparte były na szacunku i wzajemnej wymianie doświadczeń. Dzisiaj zauważamy coraz mniejszy kontakt seniorów z młodym pokoleniem, warto więc podejmować ciekawe, integrujące działania.

KPCEN we Włocławku