NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Międzygimnazjalny Konkurs Kolęd

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku zaprasza do udziału w Międzygimnazjalnym Konkursie Wokalnym Kolęd

Termin i miejsce konkursu: 14.01.2012r. (sobota) godz. 9.00 Gimnazjum nr 2, ul. Żytnia 47 we Włocławku (wejście od ul. 14.Pułku Piechoty)

Cele konkursu:
– popularyzacja kolęd,
– promocja uzdolnionej młodzieży oraz ich osiągnięć wokalnych,
– umożliwienie twórczej konfrontacji osiągnięć młodych wykonawców,
– wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej.

Warunki uczestnictwa:
– uczniowie gimnazjów – 28 uczestników z 10 placówek – G 1, 2, 3, 4, 7, 12, 14, ZSK, Smólnik, Nasiegniewo.
– w konkursie może wziąć udział dwóch solistów z każdej szkoły,
– uczestnicy konkursu zobowiązani są do zaprezentowania jednej polskiej kolędy,
– dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.

Kryteria oceny: Jury konkursu oceniać będzie:
– walory głosowe,
– własną interpretację kolęd,
– muzykalność,
– poczucie rytmu,
– dobór repertuaru,
– ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:
– wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, laureaci I, II i III miejsc dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

mrwdki