NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

List do szkół

projekt-w

Projekt Włocławek wystosował  list do szkół znajdujących się  na Zazamczu. W liście stowarzyszenie zwraca się  z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie przejścia dla pieszych na peronie dworca PKP Zazamcze.

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek rozpoczęło działania związane ze wzrostem bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, dorosłych podczas przechodzenia przez tory kolejowe na osiedlu Zazamcze na wysokości Zespołu Szkół nr 9.

„Dzikie” przejście funkcjonujące w tym miejscu, od wielu lat nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i naraża przede wszystkim dzieci i młodzież na niebezpieczeństwo utraty życia. W wielu miastach w Polsce w wyniku działań obywatelskich PKP wyraziło zgodę na zastosowanie przejścia dla pieszych, analogicznego jak na początku peronu dworca Zazamcze od strony centrum miasta. Jak wykazują statystyki, choćby Trójmiasta, takie rozwiązanie zwiększyło w znacznym procencie bezpieczeństwo przechodzących.

„Dzikie” przejście przez tory na peronie dworca Zazamcze jest użytkowane przez: mieszkańców bloków przy ul. Toruńskiej, ul. Promiennej, uczniowie szkół m.in. Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 9 i II Liceum Ogólnokształcącego, dzieci i młodzież z Włocławskiego Centrum Kultury oraz mieszkańcy udający się na zakupy, zarówno na pasaż przy ul. Pogodnej, jak i do Biedronki
przy ul. Toruńskiej.

Według naszych szacunków codziennie z tego przejścia korzysta średnio przeszło 1000 osób. Taka liczba pozwala jednoznacznie stwierdzić, że wykonanie bezpiecznego przejścia na peronie jest społecznie uzasadnione.

Dlatego zwracamy się do Państwa oraz za Państwa pośrednictwem do Rodziców uczniów Waszej szkoły o poparcie naszych starań związanych z wykonaniem bezpiecznego przejścia.