NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Kujawsko-pomorscy Terytorialsi w przestworzach

W okresie od 2 wrześnie b.r. do 10 listopada b.r. 3 żołnierzy zawodowych z 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wzięło udział w zintegrowanym szkoleniu Komponentu Lotniczego Fly View 3.0. dla pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej, wyposażonych w bezzałogowe statki powietrzne typu Fly Eye. Przeszkolenie miało na celu uzyskanie kompetencji do samodzielnych lotów treningowych w/w platformą oraz doskonalenie umiejętności i utrzymania nawyków. Praktyczna część szkolenia lotniczego realizowana była na terenach przygranicznych, SRO (stały rejon odpowiedzialności) 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Jest to z kolei trzecie szkolenie w zakresie wykonywania lotów i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Dotarcie żołnierzy do tego etapu poprzedzone było wielogodzinnym przygotowaniem teoretycznym m.in. ze znajomości budowy BSP Fly Eye, podstaw metrologii, historii lotów bezzałogowych, obsługi oraz sterowania platformą.

Najwięcej godzin poświęciliśmy na zapoznanie się z instrukcją oraz obsługę Stacji Kierowania i Kontroli SKiK wraz z dołączonym do zestawu manipulatorem. To rodzaj laptopa z oprogramowaniem i pada podobnego do tego wykorzystywanego w grach telewizyjnych. Jest to w zasadzie cały mózg systemu. Bez opanowania tego elementu lot nie może zostać zrealizowany – wyjaśnił chor. Marek Miękiszak, jeden ze szkolących się żołnierzy 8.K-PBOT.

8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej była organizatorem całego przedsięwzięcia. Po zakończeniu szkolenia z realizacji samodzielnych lotów Kujawsko – Pomorscy Terytorialsi zabezpieczą teren własnego SRO, a uzyskane umiejętności wykorzystane zostaną w trakcie brygadowych szkoleń zgrywających. Przeznaczeniem BSP typu Fly Eye v. 3.0. jest prowadzenie powietrznego rozpoznania obrazowego. Zadania realizowane są głównie w oparciu o dozór, identyfikacje i rozpoznanie terenu, określenie współrzędnych obserwowanego obszaru lub miejsca, wsparcie informacyjne oraz archiwizacje danych. Reasumując, wykorzystanie platformy ma na celu ogólną ochronę działań wojska. Instruktorzy na punktach nauczania, to doświadczeni specjaliści z wojsk operacyjnych, którzy z ogromną pasją i zaangażowaniem dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zestaw mini BSP typu Fly Eye v. 3.0 to system modułowy, umożliwiający montaż, przygotowanie i demontaż w warunkach polowych. Gotowość do startu osiągana jest w czasie krótszym niż 10 minut. Start odbywa się z ręki operatora, bez użycia dodatkowych przyrządów i może być wykonywany w wąskich i ograniczonych przestrzeniach. Obsadę systemu stanowią operatorzy bezzałogowych statków powietrznych posiadający przeszkolenie teoretyczne oraz praktyczne na dany typ BSP.

Na inauguracji oraz zakończeniu szkolenia obecny był Dowódca 8.K-PBOT płk Krzysztof Stańczyk, który podkreślił zaangażowanie żołnierzy oraz pogratulował uzyskanych na szkoleniu kompetencji, które zostaną wykorzystane w obszarach działań taktycznych, szkoleniowych oraz pomocowych na terenie podległego rejonu stałej odpowiedzialności. Za osiągnięte wysokie wyniki nauczania oraz uzyskane zdolności, Dowódca wręczył uczestnikom pamiątkowe ryngrafy.

8.K-PBOT