NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Kontrola zakładów wulkanizacyjnych.

W okresie od 18 do 25 lutego br. strażnicy miejscy z „eko-patrolu” przeprowadzili kontrolę zakładów wulkanizacyjnych, której celem było sprawdzenie, w jaki sposób odbywa się utylizacja zużytych, uszkodzonych i wymienianych opon samochodowych.

Na terenie naszego miasta znajduje się 28 zakładów zajmujących się wymianą i wulkanizacją opon. Z tego 7 zakładów jest nieczynnych lub w likwidacji. Spośród pozostałych działających zakładów, w 15 z nich zużyte opony odbierane są przez wyspecjalizowane, licencjonowane firmy z Torunia i ze Śremu, w 6 zakładach opony zabierają klienci, którzy muszą we własnym zakresie przekazać je do utylizacji. Biorąc pod uwagę to, że niestety zdarzają się przypadki nielegalnego, niezgodnego z przepisami pozbywania się opon samochodowych, poprzez wyrzucanie w przypadkowych miejscach, podobne kontrole będziemy przeprowadzać również w kolejnych terminach.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisem § 9 Uchwały Nr XXXII/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2019 roku, za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu, zużyte opony można oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

SM we Włocławku