NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Kontrola oznakowania przed szkołami


Jeszcze tylko kilka dni do rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla dzieci i młodzieży powiatu włocławskiego. W ramach corocznych działań „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” policjanci włocławscy w sierpniu dokonują przeglądu dróg (ulic) w pobliżu szkół.

Wczoraj (24.08.) w ramach działań sierż. Kamil Tłoczek z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadził kontrolę na ulicy Leśnej we Włocławku przed Gimnazjum nr 14 pod kątem prawidłowości ustawienia i stanu znaków drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, takich jak sygnalizatory czy barierki zabezpieczające chodniki w rejonach placówek wychowawczo-oświatowych (wnioski z lustracji zostaną przekazane właściwym organom).

Od pierwszego września szczególnym nadzorem objęte będą drogi w rejonach szkół, a także autobusy oraz inne pojazdy przystosowane do przewozu dzieci do szkół. Policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej czuwać będą nad bezpieczeństwem dzieci m.in. poprzez dyscyplinowanie stwarzających zagrożenie kierujących ale również poprzez przypominanie najmłodszym podstawowych zasad prawidłowego poruszania się po drogach ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia przez jezdnię.
Aby zapobiec tragicznym wypadkom szczególnie z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego policjanci z Zespołu Prewencji Kryminalnej oraz Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Włocławku w pierwszych tygodniach września odwiedzą pierwszoklasistów w szkołach podstawowych, dla których rozpoczyna się nowy okres w życiu, bardziej niż dotychczas samodzielny. Aby był bezpieczny, policjanci wspólnie z dziećmi w czasie spotkań wybiorą najwłaściwsze sposoby zachowań, zarówno na drodze jak i w miejscu zamieszkania, czy placu zabaw.

KMP Włocławek