NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Kontrola miejsc rekreacji przez straż miejską

W związku z licznymi sygnałami od naszych mieszkańców, które dotyczą skuteczności kontroli miejsc rekreacji na terenie naszego miasta, a szczególnie Parku Słodowo, Parku Sienkiewicza (starej części), Parku Łokietka, Bulwarów oraz kompleksu rekreacyjnego na Michelinie przy ulicy Sarniej informujemy, że wzmożenie tych działań będzie kontynuowane do miesiąca września tego roku.

Od początku tej akcji udało nam się ograniczyć akty dewastacji tej infrastruktury, w tym niszczenie ławek, latarni, koszy oraz nasadzeń różnego rodzaju roślinności ozdobnej, nie wyłączając innych uciążliwych społecznie naruszeń prawa. Dodajmy, że wymienione obszary są w większości objęte monitoringiem miejskim, a także są kontrolowane przez inne urządzenia rejestrujące obraz i sposób zachowania potencjalnych sprawców aktów wandalizmu. W niektórych miejscach, w ramach działań prewencyjnych oraz aby podnieść ich skuteczność alokowani są funkcjonariusze.

W okresie ostatnich trzech miesięcy z tego tytułu funkcjonariusze Straży Miejskiej we Włocławku tylko na terenie parków podjęli 91 interwencji i zastosowali 48 sankcji karnych.

Apelujemy również do wszystkich naszych mieszkańców, którzy korzystają z miejsc rekreacji na terenie naszego miasta, aby przekazywali wszelkie informacje dotyczące negatywnych zachowań do Dyżurnego Straży Miejskiej pod numerem 986 lub 728 986 986, gdyż społeczna mobilizacja w tym względzie będzie nieocenioną pomocą w realizacji naszych zadań. Przykładem pozytywnym jest kompleks rekreacyjny na ul. Sarniej, gdzie jeszcze do niedawna dochodziło do różnego rodzaju naruszeń prawa i dewastacji, a obecnie jest to miejsce któremu przywrócono właściwe przeznaczenie o czym świadczą załączone fotografie.

SM we Włocławku.