Opublikowano: czw, Kwi 7th, 2011

Konkurs poetycki – “Kto brzmi w trzcinie?”

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza ogłasza konkurs poetycki dla uczniów szkół gimnazjalnych pt.: “Kto brzmi w trzcinie?”. Konkurs trwa od 11 kwietnia do 10 maja 2011 r. Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich, którzy lubią słowne zabawy.

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO
„Kto brzmi w trzcinie?”

„W Szczebrzeszynie konkurs będzie. Kto zastąpi chrząszcza w trzcinie tego sława nie ominie(…)” Jacek Cudny

Tematyka prac: wierszykowa zabawa w szeleszczące słowa (głoski ”sz”, „cz”, „rz” itp.)

1. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie organizatorom jednego wiersza o objętości nie większej niż 2 strony A4.
 • wiersze nie mogą być wcześniej publikowane (w prasie, Internecie czy drukach zwartych) ani nagradzane w innych konkursach
 • do konkursu przyjmowane są jedynie wiersze polskojęzyczne

2. Warunki dyskwalifikacji:

Zdyskwalifikowane zostaną prace, które:

 • nadesłano po terminie (liczy się data stempla pocztowego)
 • przekraczają określoną objętość
 • nie mają godła (np. dane autora na luźnej kartce)
 • plagiat

3. Zgłoszenie do konkursu:

 • tekst wiersza należy nadesłać w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu opatrzonym słownym godłem
 • imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i włożyć do koperty zawierającej tekst wiersza
 • prace należy wysłać na adres: Filia Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej
  im. Z. Arentowicza ul. Wieniecka 14, 87-800 Włocławek.
 • prac nie należy przesyłać drogą e-mailową, na dyskietce lub innym nośniku
 • termin nadsyłania prac: 11 kwietnia – 10 maja 2011 r.
 • o miejscu i dacie uroczystego ogłoszenia wyników konkursu zostaną powiadomieni tylko laureaci drogą listowną bądź telefoniczną, a informacje o wynikach zostaną podane na stronie internetowej: www.biblioteka.wloclawek.pl
 • nadesłanie tekstu na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wzięcie w nim udziału oraz wykorzystanie go w celach promocyjnych oraz na wystawę pokonkursową
 • wszelkie pytania, uwagi, wątpliwości prosimy kierować pod nr tel. 54 231- 53-34 lub e-mail: mbp_f3_wieniecka@poczta.onet.pl
MartinezFilm

Informacje

MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych

15 października 2019, Możliwość komentowania MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych została wyłączona

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką

11 października 2019, Możliwość komentowania Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką została wyłączona

Dzieła godne wystawienia

11 października 2019, Możliwość komentowania Dzieła godne wystawienia została wyłączona

Spacer szlakiem włocławskich Żydów

11 października 2019, Możliwość komentowania Spacer szlakiem włocławskich Żydów została wyłączona

Papież-poeta na kujawskiej ziemi

10 października 2019, Możliwość komentowania Papież-poeta na kujawskiej ziemi została wyłączona

„Noc Bibliotek” 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”

10 października 2019, Możliwość komentowania „Noc Bibliotek” 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” została wyłączona

Archiwa