NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Konkurs plastyczny na logo promujące zdrowy styl życia

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku ogłasza konkurs plastyczny na logo (projekt graficzny) promujące zdrowy styl życia.

2. Konkurs jest integralną częścią projektu „Sztuka uzależnia”, finansowanego przez Urząd Miasta (Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej).

3. Zasady uczestnictwa:

  • uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do lat 18
  •  do konkursu można zgłosić 1 projekt (w dowolnej technice), przedstawiony na planszy nie przekraczającej formatu A4
  •  logo ma wyrażać np. promowanie mody na zdrowy styl życia, piętnowanie nałogów itp.
  • prace należy przesyłać, bądź dostarczyć osobiście do Działu Promocji MBP

(Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku, ul. Warszawska 11/13, 87-800 Włocławek); wszelkie informacje dotyczące konkursu – tel. 54 231 55 50, wew. 46

  • do pracy należy dołączyć dane o autorze: imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail
  • końcowy termin składania prac: 30 września  2011r.

4. O wynikach konkursu i terminie ogłoszenia wyników laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

MBP Włocławek