NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Konkurs „Katyń i martyrologia Polaków na Wschodzie oczami młodych”


Uczczenie pamięci ofiar Katynia, pogłębienie wiedzy o losach oficerów i inteligencji polskiej zamordowanej w ZSRR w czasie II wojny światowej, a także umocnienie poczucia więzi międzypokoleniowej oraz kształtowanie narodowej tożsamości – to cele historyczno-literackiego konkursu „Katyń i martyrologia Polaków na Wschodzie oczami młodych”, organizowanego przez marszałka województwa Piotra Całbeckiego. Prace w formie pisemnej nadsyłać można do 29 marca.

Konkurs ma za zadanie udokumentowanie i pokazanie szerokiemu gronu odbiorców losów, korzeni i często niezwykle zawiłych kolei życia ofiar zbrodni katyńskiej oraz ich rodzin, a także poznanie martyrologii Polaków na ziemiach okupowanych przez Związek Sowiecki.

– Pamięć o ofiarach Katynia jest istotnym elementem naszej narodowej tożsamości, dlatego niezwykle ważne jest pielęgnowanie patriotycznych postaw poprzez propagowanie katyńskiej historii wśród młodzieży. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konkursie – mówi marszałek Piotr Całbecki

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace w formie eseju mogą dotyczyć udokumentowanych fotografiami relacji rodzinnych, dziejów mieszkańców województwa związanych ze zbrodnią katyńską, relacji osób podejmujących trud upamiętniania zbrodni katyńskiej w czasach komunistycznych.

Prace konkursowe składać można do 29 marca w Urzędzie Marszałkowskim
osobiście bądź drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Gabinet Marszałka, Wydział Promocji i Informacji Europejskiej
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

z dopiskiem dot. kategorii szkolnej oraz nazwy konkursu.

Zdobywcom pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz ich opiekunom przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości 1800 zł każda. Łączna pula nagród wynosi 13,5 tysiąca złotych.

Regulamin konkursu w załaczniku

Beata Krzemińska
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego