NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Koniec bezkarności pod marketami

Piątek, 03 września 2010 r.

Od najbliższej soboty wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jednym z ich głównych celów jest zakończenie samowoli na drogach niepublicznych.

Zajmowanie kopert inwalidzkich, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych oraz innych zasad dotyczących porządku i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych, w tym pod marketami, to nagminne zjawisko. Dotychczas przepisy ruchu drogowego upoważniały mundurowych do działania wyłącznie na drogach publicznych, chyba że doszło do zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. To ulega zmianie, co daje strażnikom miejskim i policjantom możliwość karania niesfornych kierowców nie tylko na drogach publicznych.

Od jutra przepisy kodeksu drogowego będą bowiem działać na drogach wewnętrznych nie tylko w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia osób, ale również w zakresie wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. Oczywiście pod warunkiem, że droga jest prawidłowo oznakowana, co należy do obowiązków właściciela drogi.

Właściciel drogi wewnętrznej będzie miał obowiązek w ciągu dwóch lat dostosować oznakowanie dróg do przepisów drogowych. Jeśli tego nie zrobi, bądź zrobi to wadliwie to zostanie ukarany.

Spółdzielnia Mieszkaniowa, czy też markety, będą mogły ustanowić na swoich drogach wewnętrznych tzw. strefy ruchu, na których będą miały zastosowanie wszystkie przepisy i znaki obowiązujące dotychczas na drogach publicznych. Oznacza to na przykład, że zdrowy kierowca, który zaparkuje swoje auto pod marketem na kopercie dla inwalidów będzie się musiał liczyć z konsekwencjami. Zgodnie z przepisami samochód zostanie odholowany zaś kierujący otrzyma 500 złotowy mandat karny.

Na razie trzeba jeszcze czekać na rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji wprowadzające nowe znaki konstytuujące strefy ruchu. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Póki co od soboty mogą posypać się mandaty za niestosowanie się do wszystkich prawnie i prawidłowo postawionych znaków drogowych. (NS)