NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Konferencja „Praca, nauka, przyszłość – certyfikowanie umiejętności komputerowych”

Włocławek, 14 stycznia 2011 roku, godz. 1000 – 1500
Sala Balowa Pałacu Bursztynowego, ul. Okrężna 21


Ramowy program konferencji

 • Sprawy organizacyjne, zapoznanie z programem konferencji
  – Zbigniew Suszyński – Wicedyrektor CDIE we Włocławku
 • Otwarcie konferencji
  – Ewa Dąbrowska-Prus – Dyrektor Centrum Doskonalenia i Edukacji
 • Wystąpienia zaproszonych gości – na życzenie
  Parlamentarzyści
  Przedstawiciele: MEN, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Kuratorium
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w Polsce
  – Marcin Garwacki – Ogólnopolski Koordynator ECDL
 • Certyfikat ECDL w regionie kujawsko-pomorskim
  – dr Maria Berndt-Schreiber – Koordynator Regionalny ECDL – UMK Toruń
 • Certyfikacja zawodowa w informatyce
  – prof. Zdzisław Szyjewski – Wiceprezes PTI – Uniwersytet Szczeciński
 • Certyfikacje umiejętności komputerowych dla nauczycieli
  – prof. Maciej Sysło –, Uniwersytet Wrocławski, UMK Toruń
  – Anna Beata Kwiatkowska – Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI
 • Prezentacja Centrum Egzaminacyjnego ECDL w CDiE Włocławek
  – Zbigniew Suszyński – Wicedyrektor CDIE we Włocławku
 • Panel dyskusyjny
 • Zakończenie i podsumowanie konferencji
  – Zbigniew Suszyński – Koordynator ECDL w CDIE we Włocławku

Komu potrzebny jest ECDL?

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony mianem „European Computer Driving Licence” – w dosłownym tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego przeżyć ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.

Korzyści dla pracodawcy:

 • wzrost wydajności i jakości pracy,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI.

Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładają się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.

Korzyści dla społeczeństwa:

 • podwyższa ogólny poziom kompetencji informatycznych,
 • otwiera drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
 • korzystnie wpływa na unowocześnienie gospodarki kraju.