NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Kapitulna – II Etap

II etap przebudowy ul. Kapitulnej: podpisanie umowy z wykonawcą i inżynierem kontraktu

Dziś została podpisana umowa z wykonawcą II etapu przebudowy ul. Kapitulnej – ze spółką „Strabag” z Pruszkowa oraz z inżynierem kontraktu – konsorcjum firm, które tworzą: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej z Bydgoszczy, Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Eko – Inwest” ze Szczecina oraz „MBZ” Andler, Tomczak sp. j. z Włocławka. Firma „Strabag” wykona tę inwestycję za kwotę 17,36 mln zł, natomiast inżynier kontraktu wykona usługę za sumę 351,6 tys. zł.

Zakresem budowy na tym etapie objęta będzie ul. Kapitulna na odcinku od skrzyżowania ulic Wysokiej i Długiej do ul. Jastrzębiej oraz połączenie ul. Kapitulnej z ul. Wieniecką. Wybudowany będzie także prawie 50-metrowy most przez rzekę Zgłowiączkę. Zbudowane będą chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Wykonawca wybuduje kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną oraz rozbierze obiekty budowlane kolidujące z komunikacją na drodze. Inwestycja zakończy się 30 listopada 2011 r.

Powyższy projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w Urzędzie Marszałkowskim i w niebawem zostanie podpisana umowa na dofinansowanie z unijnej kasy w kwocie 13,95 mln zł. Cała inwestycja, która podzielona jest na 3 etapy ma się zakończyć w 2012 roku i jest dofinansowywana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1. „Infrastruktura drogowa”.