NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Kandydaci do XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży-Gimnazjum w Choceniu

Dwoje uczniów klasy II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu – Marta Grabczyńska i Jakub Seklecki kandydują do XXI sesji obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się 1 czerwca 2015 roku w Warszawie. W tym roku temat przewodni zadania rekrutacyjnego brzmi: „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Młodych kandydatów na posłów wspierają mieszkańcy Gminy Choceń – Wójt Gminy Choceń Pan Roman Nowakowski, Dyrektor CCKiB Choceń Pan Ariel Malinowski, Powiatowy Hufiec ZHP Włocławek -oddział w Choceniu, Dyrekcja, nauczyciele oraz młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu.

Marta i Jakub przeprowadzili szereg działań pod hasłem ,,Zmieniaj z nami okolicę”.

W dniach 23.03-25.03 przeprowadzili wywiady z mieszkańcami Gminy Choceń, Wójtem Gminy Choceń, kierownikiem CCKiB oraz z młodzieżą. W trakcie rozmów gimnazjaliści nie tylko pozyskali sojuszników swych działań, ale także zebrali informacje dotyczące obecnych i potencjalnych ,,miejsc dla młodych”, które istnieją i mogłyby zaistnieć na terenie Chocenia. Na podstawie przeprowadzonych badań Jakub z Martą podjęli decyzję dotyczącą wyboru miejsca, które z ich pomocą przekształci się w przyszłości w ,,miejsce dla młodych”. Uczniowie opracowali plakat i zaproszenia dla Wójta, Dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów Gimnazjum, harcerzy oraz mieszkańców Gminy Choceń na spacer badawczy „Zmieniaj z nami okolicę”, który odbył się 30 marca br.

Spacer młodzieży z udziałem zaproszonych gości rozpoczął się przed budynkiem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu, a zakończył na placu za Bankiem Spółdzielczym w Choceniu.

Jest to duża przestrzeń, znajdująca się w centrum Chocenia, którą kandydaci do sejmu pragną zmienić z myślą o swoich rówieśnikach i przyszłych młodych pokoleniach.

Trudne zjawiska atmosferyczne nie powstrzymały uczestników szczególnego spaceru. W Choceńskim Centrum Kultury kandydaci na posłów zaproponowali zgromadzonym pracę metodami aktywnymi – podzielili uczestników spaceru na dwie grupy ,,Młodzież” i ,,Dorośli” Grupy korzystając z kart pracy (przygotowanych przez uczniów gimnazjum) odpowiadały na pytania dot. potencjału placu oraz propozycji jego zagospodarowania. To pozwoliło na stworzenie kreatywnych pomysłów na zagospodarowanie placu tak, by w przyszłości był atrakcyjny dla młodych mieszkańców Chocenia. Następnie liderzy grup zaprezentowali wyniki swojej pracy. Pomysły dot. zagospodarowania placu były różne – np. skate park, lodowisko, wielkowymiarowe gry planszowe, kawiarenka/pub, i in.. Dzięki dyskusji wybrano najważniejszych dla młodzieży, ale także realne pomysły dotyczące zagospodarowania nowego miejsca dla młodzieży. Młodzi spisali postulaty i wręczyli je na ręce Wójta Gminy Choceń P. Romana Nowakowskiego. Pan Wójt przyjął postulaty i obiecał ich realizację.

Marta z Jakubem już ułożyli wstępny plan działań dot. realizacji poszczególnych etapów, związanych z zagospodarowaniem placu w Choceniu. Zaprezentują go na najbliższym spotkaniu młodzieży Gimnazjum im. Jana Pawła II z władzami Gminy Choceń, które odbędzie się po świętach Wielkanocnych, także z udziałem Pana Wójta.

Wspólne spotkania młodzieży z władzami Gminy Choceń, Dyrekcją Gimnazjum, kierownikami innych instytucji użyteczności publicznej, nauczycielami i mieszkańcami są świetny rozwiązaniem – prowadzą do wymiany doświadczeń, uczą wszystkich wspólnego dialogu i szacunku dla poglądów innych.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu