NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Jak uczeń z nauczycielem…

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 2010/2011 członkowie Młodego Włocławka – Rafał Korasiewicz, Michał Cieśliński i Paula Langnerowicz oraz Mariusz Sieraczkiewicz  z Projektu Włocławek zostali zaproszeni przez Wojciecha Jaranowskiego na zebranie Prezydium włocławskiej „Solidarności” Oświatowej.

Młodzi przedstawili bieżące działania sekcji, omówili również projekty zaplanowane na zbliżający się rok szkolny. Wśród poruszonych tematów znalazły się między innymi: warsztaty, szkolenia, wycieczki, Młodzieżowa Przestrzeń Samorządowa, współpraca z portalem mlodywloclawek.pl. Wiele emocji wzbudził monitoring bazy sportowej szkół.

– Wiele włocławskich boisk nie nadaje się do użytku. Zardzewiałe, zniszczone sprzęty stanowią nie tylko dyskomfort ale wręcz zagrożenie życia dla korzystających z nich dzieci. Nauczyciele mogą najlepiej potwierdzić braki w sportowym wyposażeniu – powiedział M. Sieraczkiewicz

Ważnym elementem spotkania była rozmowa na temat ochrony praw ucznia oraz nauczyciela.

– Nauczyciele też mają swoje prawa. Jeżeli oni dbają o uczniów – uczniowie powinni poczuć odpowiedzialność za nauczycieli. Młody Włocławek, wbrew niektórym opiniom nie jest organizacją, która ma na celu atakowanie środowiska belferskiego. Wręcz przeciwnie, chcemy je wspierać aby wspólnie wypracować model dialogu pomiędzy szkołą a młodym człowiekiem – skomentował R. Korasiewicz.

Na zebraniu omówiono także plan włocławskich obchodów XXX-lecia Solidarności. Obydwie strony wyraziły chęć współpracy zarówno na płaszczyźnie solidarnościowej, jak i w kwestii kształtowania prężnie działającego środowiska oświaty we Włocławku. Wiąże się to przede wszystkim z działaniami w dwóch obszarach: realizacji programów edukacyjnych i obywatelskich oraz wspieraniu podczas akcji dotyczących spraw włocławskiej oświaty.

Ze strony związkowej wyznaczono dwoje nauczycieli do kontaktu z Młodym Włocławkiem: Aldonę Komorowską i Andrzeja Zdrojewskiego.

Spotkanie Młodego Włocławka z Prezydium włocławskiej „Solidarności” oświatowej to milowy krok w kierunku budowy prawdziwej, partnerskiej współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami i dyrektorami szkół.

Źródło: Stowarzyszenia Obywateli Projekt Włocławek