NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Interpelacja w sprawie planowanych zmian w spółce „Anwil”

Poseł Łukasz Zbonikowski wystosował interpelację poselską do Aleksandra Grada Ministera Skarbu Państwa 16 listopada 2010. Czytamy w nim:

Szanowny Panie Ministrze!

Do mojego biura poselskiego docierają niepokojące sygnały o planowanych zmianach w spółce „Anwil”. Głośno mówi się o sprzedaży zakładu w częściach, przy czym część nawozowa miałaby stać się elementem Zakładów Azotowych Tarnów, które przejęły zakłady w Kędzierzynie. Część PCW miałaby zaś stać się elementem spółki Orlen. W ocenie pracowników trwająca reorganizacja firmy (likwidacja ok. 70 etatów, nakłanianie do uczestnictwa w programie dobrowolnych odejść) może być przygotowywaniem do sprzedaży części nawozowej.

Spółka „Anwil” to największy pracodawca i płatnik podatków we Włocławku. Zmiany, o których słyszymy, nie tylko doprowadzą do zmniejszenia wpływów podatkowych, ale również wzrostu bezrobocia. Budzi to uzasadnioną troskę nie tylko pracowników i ich rodzin, ale w zasadzie wszystkich mieszkańców miasta.

Szanowny Panie Ministrze! Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy planowany jest swoisty rozbiór spółki „Anwil” i sprzedaż części nawozowej Zakładom Azotowym Tarnów, a kompleks polimerowy stałby się częścią Orlenu ?
  2. Jakie są założenia reorganizacji prowadzonej obecnie przez zarząd spółki?
  3. Czy jest planowana sprzedaż spółki, a jeśli tak – to czy w całości, czy też w częściach?