NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Interpelacja Krzysztofa Kukuckiego w sprawie dworca PKP/PKS

Włocławek, 10 marca 2011,

Krzysztof Kukucki
Radny
Rady Miasta Włocławek

Pan
Andrzej Pałucki
Prezydent
Miasta Włocławek

Interpelacja

Na podstawie § 48 Statutu Miasta Włocławek zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o pomoc w następującym problemie, z którym zgłosili się do mnie mieszkańcy naszego miasta.

W większości ośrodków miejskich Europy dworzec kolejowy stanowi wizytówkę danej społeczności. Zazwyczaj, to właśnie ten obiekt widzą jako pierwszy osoby przyjezdne, korzystające z transportu zbiorowego. Niestety dworzec we Włocławku, którym zarządzają instytucje niezwiązane z samorządem lokalnym, jest w stanie opłakanym. Coraz bardziej szpeci nasze miasto, które w ostatnich latach, zwłaszcza w okolicach dworca, zdecydowanie zmienia się na lepsze. Niestety zmiany te są hamowane również przez problemy ze spójnością komunikacyjną tej części miasta. Dotyczy to przede wszystkim terenów zlokalizowanych przy torach od strony os. Południe. Od lat zamknięty dla ruchu kołowego przejazd kolejowy przy ul. Kaliskiej powoduje stopniowe „obumieranie” gospodarcze tej okolicy.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji o możliwościach i podjętych w latach ubiegłych przez samorząd Włocławka działaniach zmierzających do przejęcia przez miasto dworca PKP/PKS oraz o przeszkodach, które uniemożliwiają otwarcie dla ruchu kołowego przejazdu przy ul. Kaliskiej.

Z poważaniem
Krzysztof Kukucki