NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Instytut B61 –„Zderzenie”


Grupa inżynierów Instytutu B61 we współpracy z profesorem Josephem Brewsterem z Instytutu A7 w San Francisco, po latach starań wcieliła w życie nowatorski program  Zderzeń Wysokoenergetycznych, którego bazę stanowi Mobilny Zderzacz Hadronów (ang. Mobile Hadron Collider). Wiązka protonów kultury poruszająca się w nim posiada energię w przybliżeniu równą rozpędzonemu TGV. Oznacza to, iż przez Polskę przemknie futurystyczny pociąg Kulturalnych Kolei Dużych Prędkości powodujący zamęt w umysłach potencjalnych pasażerów! Zatrzyma się na wybranych stacjach kolejowych gdzie będzie udostępniony zwiedzającym, którzy pod opieką naukowców Instytutu B61 zwiedzą potężną machinę.

fot. 3 E. Wińczyk - Achtung - instalacja Stefana Kornackiego
fot. 3 E. Wińczyk - Achtung - instalacja Stefana Kornackiego

Największą zaletą projektu, w środowisku naukowym określanego mianem „Zderzenia”, jest możliwość wykorzystania teorii podróży do zbadania Momentu Bezwładności Kultury i Środka Masy Tłumu. Aby zrealizować powyższe założenie, inżynierowie Instytutu B61 starannie dobrali próbkę zawierającą reprezentatywnych artystów współczesnych, by następnie dokonać samosprzężenia pociągu z ową próbką. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu przewidzianej w 1792 roku – przez teoretyka komunikacji – Alberta Fontaine’a elektrolitycznej dyfuzji różniczkowej człowieka z wagonem. Nad scaleniem oraz nad stabilnością tego procesu czuwał profesor Brewster, który odkrył, iż jest on możliwy jedynie w przypadku użycia artystów pijących wodę z tego samego ujęcia nie krócej niż rok. Wybór padł na artystów z Torunia, miasta którego nie duży obszar gwarantował spełnienie warunku Brewstera i jednocześnie wysoki poziom próbki artystycznej.

Ze względu na bezpieczeństwo inżynierów pracujących nad projektem, czas i miejsce pokazu zostaną udostępnione każdemu uczestnikowi drogą mailową po wypełnieniu kwestionariusza osobowego. Pociąg nie posiada wyznaczonej trasy, a maszynista otrzymuje instrukcje na bieżąco – poprzez bęben maszyny losującej. Zarząd Instytutu B61 zdecydował się jedynie na ujawnienie informacji, iż początek podróży przewidziany został na przełom września i października 2010. Miastami, które bierze pod uwagę maszyna losująca są Włocławek, Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Łódź i Poznań.


Bilety na spektakl „Instytut B61 – Wielkie Zderzenie” mają charakter darmowych wejściówek. Ze względu na kameralny charakter wydarzenia prowadzona jest rejestracja internetowa obejmująca 200 wejściówek.
Rejestracja internetowa – TU
Ilość miejsc ściśle ograniczona!