NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Indeksy już w rękach studentów-seniorów

W dniu dzisiejszym (11 marca) studentom-seniorom Uniwersytetu Ludzi Aktywnych, działającego od stycznia w Publicznym Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Bądkowie, zostały uroczyście wręczone indeksy, dzięki czemu mogą czuć się prawdziwymi studentami. Tę przyjemną i zaszczytną część dzisiejszych zajęć celebrowali zaproszeni na te uroczystość goście – Panie: Halina Kurdupska – Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo oraz Barbara Kurzyp – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Ryszard Stępkowski – dyrektor gimnazjum i Józef Nowakowski pomysłodawca i „wykładowca”.
Nasza propozycja jest skierowana przede wszystkim do aktywnych emerytów i rencistów oraz miłośników historii z bądkowskiej gminy, choć mile widziani są również chętni z gmin sąsiednich. Na wniosek słuchaczy pierwotną nazwę Uniwersytet Trzeciego Wieku zmieniliśmy na Uniwersytet Ludzi Aktywnych. Nasz projekt jest oparty na zasadach non profit, i pomyślany tak, że ani uczestnictwo w zajęciach, ani ich przygotowanie i prowadzenie nic nie kosztuje i nie jest w żaden sposób opłacane. Projekt został zaplanowany na 3 semestry, a każdy z nich obejmuje dwanaście 3-4 godzinnych spotkań-wykładów z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji, a w drugim i trzecim semestrze również ćwiczeń z wykorzystaniem technik informatycznych, których podstawy (również nieodpłatnie) zdobywać będą pod okiem Janusza Graczyka, nauczyciela informatyki.
Program obejmuje trzy bloki tematyczne:

1. Najważniejsze wydarzenia z historii Polski na tle dziejów Europy
i świata.
2. Dzieje lokalne – czyli poznanie przeszłości gminy Bądkowo oraz jej wybitnych mieszkańców.
3. Podstawy heraldyki i genealogii punktem wyjścia do stworzenia drzewa genealogicznego własnej rodziny.

Naszą ofertę edukacyjną będziemy chcieli poszerzyć o wyjazdy studentów-seniorów do muzeów i placówek archiwalnych oraz zapraszać na wykłady wybitnych historyków
z naszego regionu. (Więcej informacji: sekretariat gimnazjum – tel. 54 2724051 oraz na stronie gimnazjum: www.gimbadkowo.internetdsl.pl ).