NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

II Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza

Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku
ogłasza

II Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława  Arentowicza

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech utworów poetyckich o dowolnej tematyce, nie nagradzanych i nie publikowanych,

w  czterech egzemplarzach maszynopisu.

Wiersze powinny być podpisane godłem, którym opatrzona będzie także  oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz: imię, nazwisko, wiek autora,  dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu. Prosimy też  o dołączenie krótkiego oświadczenia o tym, że osoba nadsyłająca wiersze  jest ich autorem.

  1. Prace należy przesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Z. Arentowicza we Włocławku
ul. Warszawska 11/13
87-800 Włocławek

z dopiskiem: „konkurs poetycki”

Termin nadsyłania wierszy upływa z dniem 25 marca 2010 roku (data stempla pocztowego).

  1. Ogłoszenie i podsumowanie wyników nastąpi podczas obchodów Światowego Dnia Książki w kwietniu br. o czym nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych  i wyróżnionych wierszy.
  3. Patronem medialnym konkursu są „Nowości Włocławskie”.