NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

I Memoriału Wiesława Witeckiego w Tenisie Stołowym


Regulamin I Memoriału Wiesława Witeckiego w Tenisie Stołowym

1. Cele turnieju:

 • uczczenie pamięci Wiesława Witeckiego
 • popularyzacja tenisa stołowego
 • propagowanie aktywnych form wypoczynku
 • wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
 • stworzenie możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu
 • integracja środowiska tenisistów stołowych

2. Organizator:

 • Ludowy Zespół Sportowy w Jastrzębiu pod patronatem Kujawsko-pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Bydgoszczy.
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie
 • Urząd Miasta Lipno

3. Patronat:

Honorowy patronat:

 • Burmistrz Miasta Lipna Janusz Dobroś

Patronat medialny:

 • Gazeta CLI
 • Gazeta Pomorska
 • Nowości Lipnowskie

4. Termin i miejsce turnieju:

 • termin: 17 październik 2010 r. (niedziela)
 • miejsce: Lipno ul. Szkolna 2. Hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Lipnie
 • początek turnieju: godz.10.00
 • odprawa techniczna i losowanie: godz. 9.30

5. Uczestnictwo:

 • w turnieju mogą brać udział zawodnicy z całej Polski

6. Kategorie:

 • I kategoria: Mężczyźni: rocznik 1996 i młodsi
 • II kategoria: Mężczyźni: Junior, Senior
 • III kategoria: Open (w tej kategorii mogą grać zawodnicy urodzeni w roku 1970 i starsi, zawodnicy nie zrzeszeni oraz kobiety)

7. System przeprowadzania zawodów:

 • zawody rozegrane zostaną na 8 stołach zgodnie z przepisami PZTS
 • system rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników i ostatecznie zostanie ustalonych poi weryfikacji zawodników w dniu turnieju
 • preferowany system rozgrywek: do dwóch przegranych.

8. Zgłoszenia:

 • Ze względów organizacyjnych prosimy o wstępne  zgłoszenia do udziału
  w turnieju do dnia 15.10.2010 r. w formie:
  – elektronicznej na adres e-mail: teodorino@wp.pl
  – telefonicznej: 501 565 875

9. Wpisowe:

 • Wpisowe do turnieju stanowi kwotę 10 zł od zawodnika płatne w dniu turnieju u organizatora.

10. Nagrody:

 • zawodnicy z miejsc I-III otrzymują pamiątkowe puchary oraz nagrody
 • zawodnicy z miejsc I-VIII otrzymują dyplomy

11. Postanowienia końcowe:

 • organizator nie ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 • uczestników obowiązuje strój sportowy (w tym obuwie zmienne)
 • kierowników i  trenerów obowiązuje zmienne  obuwie sportowe organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub pozostawione bez opieki.
 • Dla każdego zawodnika grochówka