NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Grand Prix Włocławka w szachach 2011 (P15)

1. Cel Imprezy:

Popularyzacja królewskiej gry, podnoszenie umiejętności szachowych .

2. Organizator:

  • Portofino Centrum Konferencyjne, Restauracja, Hotel, Włocławek  ,ul. Aleja Kazimierza Wielkiego 6E
  • Niezależne Zrzeszenie Sportowe, 87-800 Włocławek, ul. Jagiellońska 21
  • Doradca Podatkowy Marian Będziński, 87-800 Włocławek, ul. Piekarska 16A
  • Wyższa Szkoła Informatyki  w Łodzi Wydział Zamiejscowy we Włocławku, ul. Chmielna 14

3. Termin i Miejsce Zawodów

Grand Prix odbędzie się w cyklu czterech turniejów szachowych P 15 na dystansie 9 rund każdy:

  • Turniej A w dniu: 15 maja,
  • Turniej B: w dniu 26 czerwca
  • Turniej C: w dniu 25 września,
  • Turniej D: w dniu 11 listopada

Wszystkie turnieje rozpoczynają się o godz. 10:00  w  siedzibie Wyższej Szkole Informatyki  w Łodzi Wydział Zamiejscowy we Włocławku  przy ul. Chmielnej 14.   Zapisy w dniu turnieju na sali gry w godz. 9:00 – 9:30

4. Uczestnictwo.

W turnieju ma prawo startu każdy miłośnik szachów, zarówno zgłaszający swoje uczestnictwo na email: marian.bedzinski@mailplus.pl w terminie do 10 maja 2011 r. jak też w dniu zawodów, bezpośrednio na sali gry. Wpisowe –  w wysokości 20 PLN – jednorazowo wpłaca się przed rozpoczęciem każdego turnieju w jakim zawodnik startuje. Młodzież szkolna i studenci są zwolnieni z uiszczenia  wpisowego – po okazaniu ważnej legitymacji. Ilość osób mogących wziąć udział w turnieju ogranicza się do 60.

5. System rozgrywek i ustalenia kolejności miejsc

Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim, przy kojarzeniu komputerowym programem Chess Arbiter Pro. Kolejność w turniejach zostanie ustalona na podstawie zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują: Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progres. Kolejność końcowa miejsc ustalana będzie na podstawie sumy  zdobytych punktów w Turniejach A,B,C,D, w razie ich równości decyduje wartościowanie wg punktacji Buchholza, większa ilość zwycięstw.

6. Nagrody

Organizatorzy zapewniają nagrody finansowe w każdym z turniejów  w wysokości:
1 miejsce        250 PLN
2.miejsce        150 PLN
3.miejsce        100 PLN
4.miejsce        50 PLN

W Klasyfikacji Generalnej Grand Prix zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary, natomiast wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju D otrzymują okolicznościowe medale ufundowane przez Niezależne Zrzeszenie Sportowe. Zwycięzcy w klasyfikacjach młodzieżowej i dzieci otrzymają  nagrody książkowe.

Fundatorem pucharów i nagród książkowych jest Poseł na Sejm RP Pan Łukasz Zbonikowski.

Fundatorem nagród finansowych jest Portofino Centrum Konferencyjne ,Restauracja, Hotel, oraz Biuro Rachunkowe i Doradztwo Finansowe Marian Będziński.

7. Ustalenia końcowe.

Sprzęt szachowy zapewnia organizator. Odwołania i protesty należy składać na piśmie natychmiast po rundzie wraz z kaucja 100 zł. na ręce sędziego zawodów .W przypadku odrzucenia odwołania kaucja przepada na rzecz organizatora. Powołane zostanie 3 osobowe jury d’appelle które będzie rozstrzygać protesty. Do organizatorów należy ostateczna interpretacja regulaminu zawodów.

Portofino Restauracja , Hotel życzy uczestnikom sportowej walki i zadowolenia z pobytu we Włocławku.