NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Grand Prix Włocławka 2011 w szachach (P15)

Grand Prix Włocławka w szachach 2011

1. Cel Imprezy:

Popularyzacja królewskiej gry, podnoszenie umiejętności szachowych.

2. Organizator:

  • Portofino Centrum Konferencyjne – Restauracja – Hotel, Włocławek, ul. Aleja Kazimierza Wielkiego 6E
  • Niezależne Zrzeszenie Sportowe, 87-800 Włocławek, ul. Jagiellooska 21
  • Doradca Podatkowy Marian Będzioski, 87-800 Włocławek, ul. Piekarska 16A
  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi Wydział Zamiejscowy we Włocławku, Włocławek, ul. Chmielna 14

3. Termin i Miejsce Zawodów

Grand Prix odbędzie się w cyklu czterech turniejów szachowych P 15 na dystansie 9 rund każdy:

  • Turniej A w dniu: 15 maja,
  • Turniej B: w dniu 26 czerwca
  • Turniej C: w dniu 25 września,
  • Turniej D: w dniu 11 listopada

Wszystkie turnieje rozpoczynają się o godz. 10:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Wydział Zamiejscowy
we Włocławku przy ul. Chmielnej 14. Zapisy w dniu turnieju na sali gry w godz. 9:00 – 9:30

4. Uczestnictwo.

W turnieju ma prawo startu każdy miłośnik szachów, zarówno zgłaszający swoje uczestnictwo na email: marian.bedzinski@mailplus.pl w terminie do 10 maja 2011 r. jak też w dniu zawodów, bezpośrednio na sali gry. Wpisowe – w wysokości 20 PLN – jednorazowo wpłaca się przed rozpoczęciem każdego turnieju w jakim zawodnik startuje. Młodzież szkolna i studenci są zwolnieni z uiszczenia wpisowego – po okazaniu ważnej legitymacji. Ilość osób mogących wziąć udział w turnieju ogranicza się do 60.

5. System rozgrywek i ustalenia kolejności miejsc

Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim, przy kojarzeniu komputerowym programem Chess Arbiter Pro. Kolejnośd w turniejach zostanie ustalona na podstawie zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują: Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progres. Kolejność końcowa miejsc ustalana będzie na podstawie sumy zdobytych punktów w Turniejach A,B,C,D, w razie ich równości decyduje wartościowanie wg punktacji Buchholza, większa ilość zwycięstw.

6. Nagrody

Organizatorzy zapewniają nagrody finansowe w każdym z turniejów w wysokości:

1. miejsce 250 PLN
2. miejsce 150 PLN
3. miejsce 100 PLN
4. miejsce 50 PLN

W Klasyfikacji Generalnej Grand Prix zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary, natomiast wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju D otrzymują okolicznościowe medale ufundowane przez Niezależne Zrzeszenie Sportowe. Zwycięzcy w klasyfikacjach młodzieżowej i dzieci otrzymają nagrody książkowe. Fundatorem pucharów i nagród książkowych jest Poseł na Sejm RP Pan Łukasz Zbonikowski. Fundatorem nagród finansowych jest Portofino Centrum Konferencyjne – Restauracja – Hotel oraz Biuro Rachunkowe i Doradztwo Finansowe Marian Będzioski.

7. Ustalenia końcowe.

Sprzęt szachowy zapewnia organizator. Odwołania i protesty należy składa na piśmie natychmiast po rundzie wraz z kaucja 100 zł. na ręce sędziego zawodów .W przypadku odrzucenia odwołania kaucja przepada na rzecz organizatora. Powołane zostanie 3 osobowe jury d’appelle które będzie rozstrzygać protesty. Do organizatorów należy ostateczna interpretacja regulaminu zawodów.

Portofino Centrum Konferencyjne – Restauracja – Hotel życzy uczestnikom sportowej walki i zadowolenia z pobytu we Włocławku.