NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Grafika europejska od XVI do XVIII w. w zbiorach Muzeum

NOWE WYDAWNICTWO MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Grafika europejska od XVI do XVIII w. w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Jest to pierwsze katalogowe opracowanie zbioru grafik znajdujących się w Dziale Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Zasadniczy czas tworzenia kolekcji przypada na lata 2001-2010. Przeważająca część zbioru pochodzi z hojnych darów Państwa Andrzeja, Moniki i Wojciecha Wójcików.

Szczegółowy opis 118 grafik prezentowanych w publikacji jest świadectwem osiągnięć środowiska niderlandzkiego (Flandria, Holandia), niemieckiego, włoskiego, francuskiego i angielskiego, należących do unikatowych przykładów dzieł, którymi poszczycić się mogą największe muzea narodowe. Imponująca lista autorów dzieł obejmuje takie nazwiska, jak: Rembrandt van Rijn, Hans Sebald Beham, Heinrich Aldegrever, Albrecht Altdorter, Parmigianino, Vespasiano Strada, Jacopo Palma il Veccio, Marten Heemskerck.

Katalog podzielony został na grupy tematyczne, w obrębie których obserwować można zachodzące zmiany stylistyczne i techniczne sztychów. Pierwszą i najliczniejszą grupę, stanowią ryciny przedstawiające historie biblijne, apokryficzne oraz postaci świętych. Drugą część obejmują ryciny ukazujące postaci symboliczne i alegorie. Trzecia grupa to antyczne bóstwa, bohaterowie i sceny mitologiczne. Czwarta część obejmuje dekorowane karty tytułowe. Piątą grupę tworzą grafiki portretowe oraz przedstawienia symbolicznych pomników z wizerunkami realnych postaci. Szósta część zawiera ryciny reprodukujące dzieła rysunkowe, malarskie oraz rzeźbiarskie najwybitniejszych artystów europejskich. W siódmej znalazły się pejzaże i weduty. Katalog zamykają dwie sceny batalistyczne pochodzące z XVII w.

Katalog towarzyszy wystawie czasowej Rembrandt i inni mistrzowie grafiki europejskiej XVI–XVIII w. w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prezentowanej do 20 lutego 2011 r. w Zbiorach Sztuki przy ul. Zamczej 10/12.

Grafika europejska od XVI do XVIII w. w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, autor Adam Zapora, Włocławek 2010, s. 288, il.

Publikacja jest do nabycia we wszystkich oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w cenie 20 zł.

Okładka katalogu GRAFIKA EUROPEJSKA OD XVI DO XVIII W. ..., projekt Krzysztof Cieślak.
Okładka katalogu GRAFIKA EUROPEJSKA OD XVI DO XVIII W. ..., projekt Krzysztof Cieślak.