NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Galeria Sztuki Współczesnej – Listopad 2010

DZIAŁALNOŚĆ  WYSTAWIENNICZA

Sala Główna

W dniu 5 listopada 2010 roku o godz. 18:00 w Galerii Sztuki Współczesnej odbędzie wernisaż wystawy malarstwa Józefa Stolorza.
Jest to wystawa jubileuszowa związana z sześćdziesiątą rocznicą urodzin artysty. Józef Stolorz jest we Włocławku malarzem znanym i uznanym, autorem licznych wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, także uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych.
Artysta jest autorem obrazów o specyficznym klimacie i nastroju, wyjątkowo dbałym o warsztat i jakość prezentacji swoich dzieł. Obecna wystawa jest retrospektywą twórczości i stąd znajdą się na niej prace z całego życia malarza  w tym wypożyczone ze zbiorów prywatnych i instytucji włocławskich, z kolekcji własnych autora włącznie z najwcześniejszymi, pochodzącymi z okresu nauki w Liceum Plastycznym w Katowicach.
Wystawie towarzyszy wydany przez Galerię katalog z reprodukcjami prac, z tekstem prof. Juliana Gembalskiego, wybitnego muzyka, organisty i pedagoga  oraz notą biograficzną autora.
Wystawa będzie czynna do 28 listopada 2010 roku.

Salon Młodych

Również w dniu 5 listopada 2010 r. o godz. 18,oo w Galerii nastąpi otwarcie wystawy rysunku i malarstwa Wiolety Osińskiej, włocławianki, która odkryła swoje umiejętności i możliwości podczas rocznego kursu 2009/2010  prowadzonego w pracowni plastycznej Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.
Wioleta Osińska ukończyła licencjat z kulturoznawstwa na AHE w Bydgoszczy.
Tematem jej pracy był film animowany przygotowany  w oparciu o działalność Studia Filmowego SEMAFOR  gdzie odbyła także praktyki studenckie. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach. Dodatkowo zajmuje się fotografią i grafiką komputerową.
Wystawa będzie czynna do 28 listopada 2010 roku.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

1. Józef Stolarz  „60/60”  zajęcia na ekspozycji.
Wystawa, prezentująca twórczość włocławskiego artysty malarza, będzie pretekstem do rozmowy o malarstwie, jakościach i środkach  malarskiego wyrazu. Wartością spotkań będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki. Lekcje skierowane są do grup zorganizowanych.

2. 19 listopada  –  Prezentacja najlepszych prac 5. Festiwalu Filmów i Form Jednominutowych „The One Minutes” 2010.  Festiwal Filmów i Form Jednominutowych jest polską edycją docierającego do ponad dziewięćdziesięciu krajów na świecie, a koordynowanego przez TOM Foundation w Amsterdamie festiwalu The One Minutes.
Podczas pokazu będzie można zobaczyć 39  najlepszych  filmów 5. edycji festiwalu   oraz selekcję najlepszych filmów jednominutowych ze świata z zeszłorocznej edycji festiwalu  The One Minutes 2009, która odbyła się w Szanghaju.  Organizator festiwalu: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.
Wstęp wolny

3.  29 listopada  o godz. 12.00  – finał  XIV konkursu malarskiego dla dzieci i młodzieży  pt. „Gwiezdne wyprawy”, organizowanego corocznie przez Galerię Sztuki Współczesnej (wernisaż, wręczenie nagród  i dyplomów).Konkurs miał na celu m.in. stwarzanie możliwości rozwijania umiejętności malarskich, wzbogacania wiedzy o malarstwie i technikach malarskich oraz inspirowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
Wystawa pokonkursowa czynna będzie do 2 stycznia 2011r.

4. „Sztuka zamiast…” –  trzecia edycja plastycznych warsztatów profilaktyczno-twórczych ; termin realizacji  listopad 2010. Projekt   skierowany jest do środowisk zagrożonych problemem uzależnień, głównie od alkoholu lub narkotyków, ale również od Internetu i gier komputerowych .
Warsztaty nawiązują do historii i rozwoju grafiki artystycznej. Podstawą działań plastycznych będzie w roku bieżącym  gipsoryt. Celem zajęć jest m. in. przybliżenie podstaw technicznych  grafiki, dostarczenie umiejętności rozróżniania grafiki od rysunku oraz innych technik plastycznych. Ważnym elementem projektu będą spotkania  z  pedagogiem, specjalistą w dziedzinie terapii uzależnień. Adresatem  działań są dzieci i młodzież .
Warsztaty realizowane są przy wsparciu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM Włocławek

Źródło: GSW Włcoławek