NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Na wielkiej łące – plastyczne warsztaty profilaktyczno-twórcze
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku podczas wakacji organizuje warsztaty twórcze, których inspiracją jest łąka i jej bioróżnorodność. Odniesiemy się do obrazów z pejzażem łąki, opowieści, przysłów o roślinach łąkowych i związanych z nimi zwierzętach. Podczas działań plastycznych różnymi technikami będziemy tworzyć dwuwymiarowe i przestrzenne ilustracje motywów związanych z ekosystemem łąki.
Projekt wakacyjnych warsztatów twórczych kierujemy do uczestników półkolonii organizowanych przez organizacje i instytucje oświatowe oraz instytucje kultury.

Zadanie jest realizowane na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022.
Zajęcia bezpłatne w terminach: 27 czerwca do 15 lipca i od 11 do 19 sierpnia (konkretne daty do uzgodnienia z zainteresowanymi). Planowane są warsztaty w pracowni Galerii oraz działania plenerowe.
Zapisy: tel. 54 411 21 20, e-mail: m.jablonska.gsw@wp.pl

GSW we Włocławku