NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Europejskie Dnie Dziedzictwa w Muzeum Etnograficznym

 

Już 10 września 2022 r., o godz. 12.00, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy do Muzeum Etnograficznego na oprowadzenie kuratorskie po wystawie czasowej „Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”.

Autorka ekspozycji — Krystyna Pawłowska zaprasza do poznania religijnych wyobrażeń, które były częścią duchowego świata ich dawnych właścicieli. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego i rzemieślniczego są to widome znaki wiary, jeszcze do niedawna odgrywające istotną rolę w wizualnej kulturze religijnej. Opowiadają o historii zbawienia poprzez obraz, były dzięki temu czytelne także dla niewykształconych odbiorców, ubogich duchem (Biblia pauperum/ Biblia dla ubogich). Więcej informacji o wydarzeniu oraz samej akcji EDD znajdą Państwo na stronie: https://edd.nid.pl/wydarzenia/swiat-duchowej-wyobrazni-dewocyjne-obrazy-pochodzenia-fabrycznego/

WSTĘP: 1 zł