NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Egzaminy on-line w gimnazjach

Dzisiaj tj. 5 października 2010 we włocławskich gimnazjach nr 2 i 4
rozpoczynają się egzaminy on-line, przeprowadzane w ramach projektu
„e-Akademia Przyszłości”. Uczniowie będą rozwiazywać interaktywne
zadania. Rozwiązywanie ich polega na wpisywaniu prawidłowych odpowiedzi,
uzupełnianiu luk w tekście lub zaznaczaniu prawidłowych odpowiedzi
sposród kilku podanych. Sa także zadania polegające na przenoszeniu
wybranych elementów we wskazane miejsca. Niektóre zadania zawierają
animacje lub nagrania.
Na zakończenie /po zatwierdzeniu odpowiedzi/ uczniowie odczytają swój
wynik. W kolejne piątki można będzie sprawdzić testy wraz z
podpowiedziami do zadań, których nie udało się rozwiązać.

Egzaminy odbywać się będą w terminach:
5-7.10 – matematyka z elementami informatyki
11-12.10 – język angielski
18-20.10 – przedmioty przyrodnicze

Po egzaminie zostanie opracowany Gimnazjalny Program Kształtowania
Kompetencji Kluczowych, który określi:
jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe,
jak pracować z uczniami zdolnymi,
jak pomóc uczniom klas 1. gimnazjów, którzy na sprawdzianie na
zakończenie 6. klasy osiągnęli najniższe wyniki.