NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Edukacja z wojskiem, kujawsko-pomorskie

Kujawsko-pomorscy żołnierze w trakcie trzech tygodni realizacji programu Edukacja z wojskiem,  przeszkolili ponad 1800 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa. Program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej ma objąć około 3,5 tys. szkół w kraju. W naszym województwie żołnierze trafili już do 62 placówek oświatowych.

Edukacja z wojskiem zajęcia z bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży

Żołnierze z dziewięciu jednostek wojskowych stacjonujących na Ku jawach i Pomorzu od trzech tygodni realizują program Edukacja z wojskiem. Specjalnie i merytorycznie przeszkoleni mundurowi, do końca trwania projektu będą mówić o bezpieczeństwie jeszcze w ponad stu szkołach. Prognozuje się, że w projekcie w województwie weźmie udział blisko pięć  i pół tysiąca uczniów.
Trzygodzinne bloki zajęciowe są dostosowane do wieku młodzieży oraz potrzeb danego regionu – zapowiedziała podczas konferencji prasowej „Edukacja z wojskiem” Minister Edukacji Barbara Nowacka. Szefowa MEN wskazała, że istotne jest wzmacnianie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Patriotyzm to gotowość działania na rzecz ojczyzny, ale przede wszystkim nabywanie kompetencji, by służyć krajowi i służyć bliźniemu. I temu naprawdę ma służyć nasz program: zwiększeniu odporności młodych osób na różnego rodzaju zagrożenia, a także wyrobieniu postaw patriotycznych. W rozchwianym świecie, w którym żyjemy, ta odporność, wiedza i świadomość, że każda osoba będzie umiała poradzić sobie i pomóc komuś bliskiemu jest bardzo ważna – dodała minister Nowacka.
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że szkoła jest po to, by dawać uczniom niezbędną wiedzę i umiejętności także do podejmowania działań w sytuacjach zagrożenia.

Bezpieczeństwo to siła, mądrość i edukacja obywateli. Szkoła jest miejscem, które powinno także uczyć jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych– mówił o wspólnej inicjatywie MEN i MON minister Kosiniak-Kamysz. – Trzeba wprowadzić edukacją o bezpieczeństwie do szkół, pokazać wojsko w szkole, pokazać, co można zrobić, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe,
np. poprzez udzielanie pierwszej pomocy.

Maciej Dąbkowski, vice dyrektor jednej ze szkół podstawowych biorących udział w programie zaznaczył, że zgłosili się do Edukacji z wojskiem ponieważ chcą uświadamiać młodzież o różnego rodzaju zagrożeniach,
w tym również tych funkcjonujących w rzeczywistości wirtualnej. Chcemy przede wszystkim przy współpracy wojska, mówić o zasadach i procedurach bezpiecznego zachowania- powiedział dyrektor.

Założeniem programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży z obszarze obronności i bezpieczeństwa, jak również kształtowanie pozytywnych nawyków i umiejętności oraz właściwego zachowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
Zajęcia w szkołach w ramach programu Edukacja z wojskiem będą odbywać się do 20 czerwca br.

8.K-PBOT