NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Dziś wielki dzień w Bądkowie

Dzień 2 września z pewnością wielkimi literami zapisze się nie tylko w kronice bądkowskie gimnazjum, ale również w annałach bądkowskiej gminy. Dziś, po latach oczekiwań,  dokonano uroczystego oddania do użytku nowego budynku gimnazjum. To niewątpliwie duży sukces wójta gminy Janusza Zaremby i władz samorządowych, które potrafiły  sprostać  oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli. Od dziś, jak to wyraziła Przewodnicząca Rady Rodziców – Elżbieta Skowrońska, nasze dzieci będą również uczyły się w takich samych warunkach, jakimi mogli cieszyć się ich rówieśnicy z sąsiednich gmin.

Uroczystości otwarcia szkoły nadano bardzo podniosły charakter. Po odśpiewaniu Hymnu przez chór Canto  i złożeniu meldunku przez Przewodniczącą Samorządu Szkolnego dyrektorowi szkoły – Ryszardowi Stępkowskiemu, część oficjalna uroczystości został powierzona gospodarzowi gminy – Wójtowi Januszowi Zarembie, które powitał dostojnych gości uczestniczących w naszym szkolnym święcie, a następnie w krótkim wystąpieniu opowiedział o najważniejszych etapach  budowy szkoły. Po tym wystąpieniu  młodzież i licznie zgromadzeni mieszkańcy wysłuchali przemówień dostojnych gości. Jako pierwszy do zebranych przemówił  Ekscelencja  Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, który nawiązując do hasła wybranego przez nas na te uroczystość: „ Ocalić przeszłość, tworzyć przyszłość” pogratulował  oddawanego do użytku obiektu szkolnego, ale przede wszystkim zwracając się do gimnazjalistów w ciepłych i serdecznych słowach zaapelował do młodzieży, aby miłość do Ojczyzny i dziejów ojczystych była kultywowana przez nią każdego dnia. W podobnym duchu, czyli łącząc słowa uznania dla lokalnych władz z życzeniami dla uczniów i nauczycieli, wypowiadali wszyscy zaproszeni goście: Pan Franciszek Złotnikiewicz -Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego, Pan Dariusz Kurzawa – Wicewojewoda,   Pani Iwona Waszkiewicz– Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty, Pan Władysław Koc -Wicestarosta Powiatu Aleksandrowskiego, Pan Dariusz Skierkowski – Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo, Pani Elżbieta Skowrońska – Przewodnicząca Rady Rodziców. Oczywiście do życzeń dołączane były upominki dla uczniów i szkoły. Tę oficjalna część zakończyły przemówienia Przewodniczącej Samorządu Szkolnego i dyrektora gimnazjum, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez Pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy oraz poświęcenie nowej szkoły przez Jego Ekscelencję  Księdza Biskupa, po czym goście zwiedzali szkolne pomieszczenia i dokonali wpisów do kroniki szkolnej.
Ale to był tylko krótki przerywnik w świętowaniu, bowiem po zwiedzeniu szkoły byliśmy świadkami kolejnych wydarzeń. Było wiele gratulacji, życzeń dla uczniów i nauczycieli i mnóstwo upominków od wójtów sąsiednich gmin, radnych powiatowych, delegacji szkół podstawowych z bądkowskiej gminy oraz miejscowych przedsiębiorców – od lat prawdziwych przyjaciół i dobrodziejów naszej szkoły, bez ich życzliwego wsparcia wiele uczniowskich sukcesów naszej szkoły nie byłoby możliwych. Na koniec wysłuchaliśmy okolicznościowej inscenizacji w wykonaniu gimnazjalistów. Inscenizacji opartej na wspomnianym wcześniej haśle towarzyszącym uroczystości, po czym nastąpił koncert w wykonaniu prawdziwych profesjonalistów – chóru „Canto”

To dla nas ogromny zaszczyt, że mogliśmy w murach naszej szkoły gościć włocławski młodzieżowy chór „Canto” – Zespołu Szkół Muzycznych imienia Czesława Niemena, który swym występem uświetnił naszą uroczystość. Założycielem i prowadzącym chór jest Pan Marian Szczepański. Chór działa już 19 lat i jest prawdziwą wizytówką kultury muzycznej Włocławka.( Młodzi wykonawcy niedawno wrócili z prestiżowego, V Międzynarodowego FestiwaluChóralnego CANTATE DOMINO w Krakowie ,gdzie zdobyli wyróżnienie.)
Śpiewacy w swym repertuarze mają  utwory  takich mistrzów jak Jan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeusz Mozart, Johann  Brahms  czy Stanisław Moniuszko. Chór często koncertuje w Polsce, ale daje również koncerty zagranicą.   Dzięki temu  chóralne kujawiaki są śpiewane i słuchane  w całej Europie. Chór utrzymuje serdeczne kontakty z chórami z Oviedo i Gijon  w Hiszpanii, oraz z chórami w  Darmstadt, Wilnie i Sankt-Petersburgu.

W koncercie przygotowanym na uroczystość otwarcia naszej szkoły wysłuchaliśmy  pieśni wykonanych w języku polskim, angielskim i hiszpańskim:
1/ASTURIAS ,PATRIA QUERIDA    – pieśń hiszpańską
2/OJ! NASI JADĄ     – melodię ludową ze Śląska
3/ ZÓMCI  NA  LODZE        mel. l udową z Kaszub
4/  GOODNIGHT SWEETHEART-  musicalową melodię angielską
5/ popularną  mel .wenezuelską     LA CUCARACHA-
6/I WANT TO BE READY-  negro spirituals.
Ostatnim punktem uroczystości  był “Polonez” w wykonaniu gimnazjalistów, a potem goście mogli  skosztować kujawskich potraw przygotowanych przez panie z gminnych Kół Gospodyń Wiejskich.

J.Nowakowski