NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Działania w ramach projektów z Fundacji ANWIL – Szkoła Podstawowa nr 19

W Szkole Podstawowej nr 19 zakończyły się dwa projekty „Młodszy czy starszy bądź w zdrowie „bogatszy!” i „Obudź w sobie ciekawość do nauk ścisłych”, które były w całości sfinansowane przez Fundację ANWIL.

W ramach pierwszego projektu odbył się szereg działań, które miały na celu popularyzację wiedzy na temat ochrony i promocji zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną oraz kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie. Zorganizowane zostały m. in. warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie wykonywali „Talerz zdrowia”, warsztaty o zdrowym odżywianiu, zajęcia z pierwszej pomocy, warsztaty z dietetykiem na temat zaburzeń odżywiania, zajęcia sportowe „Aktywnie po zdrowie”, konkurs plastyczny „Bohater drugiego śniadania”, wykonana została „Księga Kulinarna Szkoły” oraz powstały „Zielone Płuca Szkoły”. Uczniowie stworzyli także szkolny ogródek warzywno – ziołowy, z którego wyhodowane warzywa, zioła i kiełki stanowiły bogaty w witaminy składnik drugiego śniadania, a także wraz z rodzicami przygotowali „Zdrowe Kawiarenki”, w których można było zobaczyć prezentacje multimedialne, plakaty, ulotki, rymy o zdrowym odżywianiu, obejrzeć książki i czasopisma promujące zdrowie.

Projekt drugi miał na celu wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży naukami ścisłymi, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod przekazywania wiedzy w dziedzinie informatyki, chemii i matematyki oraz użycia nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Uczestnicy projektu dowiedzieli się czym jest rozszerzona rzeczywistość (AR), poznali aplikacje wykorzystujące technologię AR, m. in. RappChemistry, kształtowali wyobraźnię przestrzenną dzięki programowi GeoGebra oraz tworzeniu budowli przestrzennych z klocków REKO i brył geometrycznych za pomocą siatek i szkieletów do budowy brył, a także eksperymentowali z wykorzystaniem techniki chemii w małej skali.

Więcej informacji na stronach:
http://sp19.wloclawek.pl/?p=21834
http://sp19.wloclawek.pl/?p=21837

Koordynator projektów: Paulina Waćkowska