NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Działania Straży Miejskiej w ramach walki z epidemią koronawirusa

W związku z trwającym stanem epidemii działania Straży Miejskiej nabrały w obecnym czasie zdecydowanie nowego i innego wymiaru. Zmieniły się priorytety działania i pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Strażnicy miejscy wraz z policjantami we wspólnych patrolach rozpoczęli już kontrolowanie miejsc, które wcześniej wykorzystywane były przez włocławian do rekreacji i odpoczynku. W ramach walki z epidemią koronawirusa patrolujemy wspólnie parki, bulwary inne miejsca gromadzenia się mieszkańców. Dlatego przypominamy, że nie stosowanie się do wydanych z mocy ustawy przepisów o obostrzeniach dotyczących poruszania się osób w miejscach publicznych, oprócz zwyczajowego przypominania i pouczania, może zakończyć się restrykcją w postaci kary grzywny. Do innych naszych zadań należy także, kontrolowanie miejsc dla osób objętych kwarantanną. W związku z tym strażnicy miejscy są w wyznaczonych godzinach, dwukrotnie w ciągu doby, przy budynku na ulicy Żytniej 55 i całodobowo przy budynku bursy szkolnej na ulicy Mechaników 1 oraz w wyznaczonym czasie na terenie Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Wienieckej 49. Kontrolujemy także na ulicy Św. Antoniego, zachowanie się osób, w godzinach wydawania posiłków z miejskiej jadłodajni.

W komendzie Straży Miejskiej na stanowisku Dyżurnego, uruchomiona została dla włocławian dodatkowa, całodobowa linia telefoniczna (tel. 54/414-40-01), dedykowana wyłącznie dla osób zainteresowanych uzyskaniem niezbędnych informacji, na tematy związane z epidemią koronawirusa. Patrole samochodowe Straży Miejskiej systematycznie podają w eter komunikat z apelem o pozostanie w domu. Zdecydowanie zmniejszyła się ilość wykroczeń i zgłaszanych interwencji do Dyżurnego Straży Miejskiej. Niewątpliwie jest to efekt zrozumienia i zdyscyplinowania mieszkańców.

SM we Włocławku