NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Działania Straży Miejskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

W okresie od dnia 24 do 26 grudnia br. do Dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło 76 interwencji. Ilość zgłoszeń jest porównywalna z ubiegłorocznym okresem świątecznym.

Najwięcej telefonów (23) dotyczyło osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, które swoim zachowaniem dawały powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zagrażały swojemu życiu i zdrowiu znajdując się w stanie nietrzeźwości, albo zakłócały spokój i porządek publiczny, bądź też spożywały alkohol w miejscach publicznych.

Kolejną grupą dominujących zgłoszeń stanowiły interwencje w sprawie nieprawidłowego parkowania pojazdów (25). Warto zaznaczyć, że 34 osoby skorzystały z możliwości sprawdzenia stanu swojej trzeźwości. Strażnicy miejscy 5 osób odwieźli do ogrzewalni lub do szpitala.

SM we Włocławku