NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Działania Straży Miejskiej pod kątem kontrolowania miejsc przebywania osób bezdomnych. Zakończenie corocznej akcji.

Straż Miejska we Włocławku, od kilku lat, w porozumieniu i we współpracy z innymi jednostkami samorządu oraz organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom bezdomnym, podejmuje działania wobec tych osób, w zakresie swoich uprawnień i kompetencji.

Strażnicy miejscy na podstawie własnych doświadczeń służbowych oraz informacji od mieszkańców, wytypowali 12 miejsc, które mogłyby być wykorzystywane przez osoby bezdomne, w tym opuszczone nieruchomości, zlokalizowanych przy ulicach Szpitalna, Wiewiórcza, Pusta, Kruszyńska, Stodólna, Chopina, Promienna, Plac Wolności, Płocka, Rybnicka, Warszawska i Mazowiecka. Strażnicy miejscy podczas codziennych odpraw, oprócz zwyczajowo przydzielanych do realizacji interwencji i zadań, otrzymali polecenia, skontrolowania miejsc przebywania osób bezdomnych w podległych im sektorach i rejonach. Ponadto reagowali na każde zgłoszenie, które wpłynęło do Dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986.

Powyższe działania Straży Miejskiej nie sprowadzały się tylko do samej kontroli przebywania osób bezdomnych, ale również do informowania o możliwości skorzystania ze schronisk dla osób bezdomnych oraz z ogrzewalni, a w przypadku wyrażenia zgody, przewożenia do tych miejsc. Dodatkowo należy dodać, że podobne w swojej istocie działania, prowadziliśmy współpracując z pracownikami socjalnymi Zespołu d/s pomocy osobom bezdomnym z MOPR we Włocławku. Podczas ośmiu wspólnych kontroli, pracownicy socjalni szczegółowo informowali osoby bezdomne o możliwych formach uzyskania pomocy. I tak, W okresie od 20 października 2021 roku do dnia 8 kwietnia 2022 roku, czyli do dnia zakończenia akcji, strażnicy miejscy 463 razy kontrolowali w/w miejsca i nieruchomości.

W omawianym okresie, do ogrzewalni przy włocławskim „Caritas” przewieźliśmy 90 osób, do Policji 24 osoby, do schroniska dla osób bezdomnych 7 osób, do szpitala trafiły 2 osoby, które wymagały hospitalizacji.

SM we Włocławku