NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włocławek dostanie 900 tys. złotych z budżetu centralnego. Wojewoda kujawsko – pomorski, na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekaże tę formę  pomocy dla osób, które zostały poszkodowane w wyniku podlania terenów przybrzeżnych Wisły. Środki finansowe są przeznaczone dla 150 rodzin. Na Zawiślu funkcjonuje punkt informacyjny, zlokalizowany w przychodni przy ul. Grodzkiej. Osoby poszkodowane mogą się tam zgłaszać, do dyspozycji są pracownicy socjalni MOPR. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest w stałym kontakcie z „Caritasem”, Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Jest zadeklarowana pomoc rzeczowa i pomoc w formie obiadów z miejskiej jadłodajni. Cały czas trwa szacowanie potrzeb.