NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

II Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego

INFORMACJE O KONKURSIE

1. Drugi Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego „KIERUNEK OXFORD UNIVERSITY” jest organizowany przez Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy współpracy ze Szkołą Języków Obcych „Greenwich”.

2. Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej, wyróżniającej się sprawnością językową, pragnącej sprawdzić swoje umiejętności podczas współzawodnictwa z innymi zespołami szkolnymi.

3. Nauczyciele proszeni są o wybranie spośród uczniów i zgłoszenie organizatorowi trzech najlepszych osób, które reprezentować będą szkołę podczas konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

1. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail miziolekm@gmail.com  lub fax. 233-33-62 do dn. 11.03.2010. Zgłoszenie powinno zawierać dane szkoły, nazwiska trojga uczniów oraz dane opiekuna. Dodatkowo prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

2. Wymagania konkursowe:

· znajomość materiału gramatyczno-leksykalnego w zakresie gimnazjum;
· znajomość zagadnień kulturowych krajów anglojęzycznych;
· umiejętność płynnego czytania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania otwarte do tekstu;
· swobodna konwersacja w języku angielskim na zadany temat

3. Drużyny wraz z nauczycielami powinny zgłosić się w dniu. 19.03.2011 w Gimnazjum nr 2 we Włocławku

ul. Żytnia 47 (wejście od 14 Pułku Piechoty) o godz. 8.30. Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.00. Drugi etap odbędzie się 26.03.2011 godzina 10.00 w budynku Szkoły Języków Obcych „Greenwich” przy ulicy Reja 4 we Włocławku (II piętro).

UWAGA! Najlepsza dziesiątka zgłasza się w dniu etapu ustnego na godzinę 9.00 do siedziby Radia Gra

4. Przebieg konkursu.

Pierwszy etap (wszyscy zgłoszeni uczestnicy):

– test leksykalno – gramatyczny
– pytania sprawdzające wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego
– pytania otwarte do tekstu
– wypowiedź pisemna (opinion essay/for and against essay – 150 słów)

Drugi etap – najlepsza dziesiątka z etapu pierwszego

– nagranie w siedzibie Radia Gra około trzydziestosekundowej zapowiedzi piosenki w j. angielskim (po sprawdzeniu prac pisemnych najlepsza dziesiątka zostanie poinformowana o szczegółach)
– konwersacja na zadany temat z „native speaker”

5. Sprawdzenie prac konkursowych oraz przesłanie wyników do szkół wraz z zaproszeniami do drugiego etapu dla najlepszej dziesiątki do 23.03.2011 wraz z podaniem utworów do zapowiedzi.

6. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród odbędzie się po części ustnej w dniu 26.03.2011

Test leksykalno – gramatyczny 40 punktów
Zagadnienia kulturowe 20 punktów
Praca z tekstem 20 punktów
Wypowiedź pisemna 20 punktów

(czas trwania 90 min., członkowie drużyn piszą indywidualnie) 0-100 punktów

Konwersacja – płynność rozmowy 20 punktów, wymowa 10, zrozumienie tematu 10, słownictwo 10

(czas trwania do 15 min./osoba) 0-50 punktów

NAGRODY

Dla trzech najlepszych szkół (suma punktów uzyskanych przez troje uczniów):

I miejsce – Lekcja przeprowadzona przez „native speaker’a” ze Szkoły Języków Obcych „Greenwich”. Losowanie słownika OXFORD Advanced Learner’s Dictionary wśród uczniów biorących udział w zajęciach.

II miejsce – Lekcja słownikowa przeprowadzona przez konsultanta O.U.P. Losowanie słownika OXFORD Advanced Learner’s Dictionary wśród uczniów biorących udział w zajęciach.

III miejsce – Lekcja przeprowadzona przez „native speaker’a” ze Szkoły Języków Obcych „Greenwich”. Losowanie słownika OXFORD Advanced Learner’s Dictionary wśród uczniów biorących udział w zajęciach.

Dla najlepszych uczniów:

I miejsce – Voucher na roczny kurs języka angielskiego w Szkole Języków Obcych “Greenwich” wartości 1.600PLN + warsztaty Akademii Szkolnego Sukcesu + Oxford Advanced Learner’s Dictionary + Oxford Pocket Dictionary + 2x Oxford Readers + pendrive

II miejsce – warsztaty Akademii Szkolnego Sukcesu + Oxford Pocket Dictionary + 2x Oxford Readers + pendrive

III miejsce – warsztaty Akademii Szkolnego Sukcesu + Oxford Pocket Dictionary + 2x Oxford Readers + pendrive

*Miejsca od IV do X otrzymają po dwie atrakcyjne książki Oxford Readers.

Dodatkowo dla najlepszej trójki egzaminy JETSET (JET VERSION) Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej/ London Chamber and Commerce Industry ufundowane przez LCCI IQ

Dla najlepszej dziesiątki piórniki ufundowane przez LCCI IQ

▪ Każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w konkursie.
▪ Wszyscy angliści – opiekunowie drużyn otrzymają dyplomy
▪ Opiekunowie najlepszej dziesiątki – długopisy Parker ufundowane przez firmę WIKA
▪ Dodatkowo dla opiekunów najlepszej trójki egzaminy First Certificate for Teachers of Business English (FTBE) Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej/London Chamber and Commerce Industry ufundowane przez LCCI IQ

Komisja na egzaminie pisemnym: Beata Nejman, Natalia Fukiet, Jakub Drapała, Marcin Miziołek

Komisja na egzaminie ustnym: Mathew Bentley, Marcin Miziołek

POZIOM KONKURSU – B2

Źródło: mrwdki