NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Dołącz do nas, zostań sędzią!

Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje o rozpoczęciu naboru ciągłego na kurs dla kandydatów na sędziów. Zgłoszenia (zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania) prosimy przesyłać na adres mailowy kurssedziowski@kskpzpn.pl.

Zajęcia rozpoczną się niezwłocznie, gdy liczba chętnych do udziału w kursie wyniesie co najmniej 20 osób. Zajęcia będą odbywały się online w godzinach wieczornych i potrwają około trzech tygodni. Całkowity koszt kursu wynosi 150 zł i w tę kwotę wliczone są aktualne Przepisy gry w piłkę nożną w wersji książkowej. Serdecznie
zapraszamy.

Andrzej Karczewski
(KS K-PZPN)