NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Dofinansowania na rehabilitację

Sześć umów na realizację projektów dotyczących wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistyczny sprzęt podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II obszar A. Dzięki temu, wsparte poradnie i szpitale będą mogły zakupić sprzęt rehabilitacyjny za blisko 457 tysięcy złotych.

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło sześć wniosków o dofinansowanie w ramach projektu, które zostały zaakceptowane. Wnioski złożyły:

  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, który na modernizację Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Przyszpitalnego Działu Rehabilitacji (zakup m.in. parapodium dynamicznego, platformy wibracyjnej, aparatów do elektroterapii oraz elektrosymulatora) otrzyma 61,7 tysiąca złotych;
  • Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu, który dzięki wsparciu w kwocie blisko 28,5 tysiąca złotych dokona zakupu m.in. ergometru, wanien do masażu, diatermii krótkofalowej i aparatu do magnetoterapii w ramach realizacji projektu „Uzupełnienie sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych”;
  • Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku, który wyposaży Dział Fizjoterapii w m.in. aparaturę do magneto- i elektroterapii oraz aplikatury szpulowe dzięki wsparciu w wysokości 43,7 tysięcy złotych;
  • Poradnia Rehabilitacyjna „ReVITA” w Toruniu, która zostanie dofinansowana kwotą blisko 15 tysięcy złotych na zakup m.in. aparatu do terapii impulsowym polem magnetycznym;
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EUROMEDICA-Spec w Grudziądzu, który na wyposażenie Poradni Rehabilitacyjnej w aparat do terapii falą uderzeniową oraz zestaw do masażu wodnego zostanie wspomożony kwotą 21 tysięcy złotych;
  • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, który na realizację projektu „Doposażenie w sprzęt do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w RSS w Grudziądzu” otrzyma 276 tysięcy złotych na zakup m.in. rotorów kończyn, lasera biostymulacyjnego oraz sprzętu do fizjo- i elektroterapii.

Łącznie, w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami realizowanego w poprzednich latach oraz Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II obszar A, Samorząd Województwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 207 981,78 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 43 projektów.

Więcej o programie PFRON tutaj

(http://www.pfron.org.pl/portal/pl/96/580/Spis_tresci_Programu_wyrownywania_roznic_miedzy_regionami.html).

Beata Krzemińska
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego