NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

DIIA.pl ułatwia przekraczanie granic! / Diia.pl — перша повністю цифрова посвідка на проживання!

Dokument DIIA.pl umożliwia obywatelom Ukrainy przekraczanie granic zewnętrznych (np. powrót na Ukrainę z zamiarem ponownego przyjazdu do Polski) oraz podróżowanie w strefie Schengen przez 90 dni (w okresie 180 dni);

  • wyłącznie wraz z ważnym dokumentem podróży np. paszportem,
  • wyjazd z Polski na okres dłuższy niż 30 dni (bez względu na to czy w ramach czy poza strefą Schengen) nadal pozbawia uprawnień wynikających ze specustawy (w tym z możliwości jakie daje dokument DIIA).

Dokument DIIA.pl dostępny jest w aplikacji mObywatel. To pierwsze w UE w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt. Uzyskać może go każda pełnoletnia osoba, która:

  • ma ukraińskie obywatelstwo
  • przybyła do Polski po 24 lutego 2022r.
  • ma nadany polski numer PESEL
  • ma aktywny profil zaufany.

Komunikat w języku polskim: https://www.gov.pl/…/diiapl—pierwsze-w-ue-w-pelni…

Komunikat w języku ukraińskim / Спілкування українською: https://www.gov.pl/web/ua/Diiapl-persha-povnistyu-tsyfrova-posvidka-na-prozhyvannya

UW w Bydgoszczy