NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Deser z kulturą romską” w „Starej Remizie”

Meksykański „Deser z kulturą” w „Starej Remizie” przybliżył włocławianom historię, kulturę i piękno krajobrazu Meksyku, kraju na drugim krańcu świata. Włocławskie Centrum Kultury zaprasza tym razem w piątek 12 kwietnia na podróż bliższą, lecz może bardziej tajemniczą i fascynującą – podróż do barwnej, znanej i nieznanej, widzianej z bliska, lecz jakże dla nas egzotycznej krainy Romów.


W salach „Klubu WCK „Stara Remiza” obejrzeć będzie można wystawę fotograficzną pt. „Cyganie Bałkanów” autorstwa Adama Bartosza, wicedyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, zdjęcia są plonem jego wyprawy do Bułgarii.

Jak sam pisze:
„Bułgaria, jak i całe Bałkany, jest do dziś najciekawszym obszarem do badań kultury Romów. To tu ukształtowała się ich kultura, tu stali się Cyganami takimi, jakich ich potem poznała Europa. W kolejnych falach migracyjnych stąd podążali na północ i zachód, dając początek zróżnicowaniu Romów w świecie. Tu powstawały podziały na późniejsze grupy plemienne, rodowe, profesjonalne itp. Tu też zachowało się jeszcze mnóstwo tradycyjnych rzemiosł, wierzeń, magii”.
Cyganie, Roma, Romowie, grupa etniczna, której przodkowie, wywodzący się z Indii, opuścili ok. 1000 r. n.e. swoje ziemie i rozprzestrzenili się na obszarze całej Europy (XIV w.) oraz w Azji Zachodniej i Afryce Północnej. W późniejszym okresie dotarli do Ameryki Północnej i Australii. Obecnie najwięcej Cyganów (Romów)spotkać można w Rumuniii, na Węgrzech, w Słowacji, w Azji Południowej,Afryce Północnej, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej -głównie w Brazylii, Peru i Chile, w Australii (ok. 13 mln.). W Polsce żyje od 25 do 35 tys. Romów.

Podczas wystawy kulturę i historię Romów przybliży prelekcja Krystyny Pawłowskiej z włocławskiego Muzeum Etnograficznego pt.”Dzieje i wędrówki Romów”, którą wzbogaci film dokumentalny. Publiczność będzie miała także okazję obejrzeć występ cygańskiego zespołu „Roma” pod kierownictwem Cezarego Majewskiego.

Zapraszamy.

copyright by Mariusz Maciejewski
copyright by Mariusz Maciejewski

Źródło: Klub „Stara Remiza”