NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Chorych na raka płuca można leczyć coraz skuteczniej

Dzięki szerokiemu wachlarzowi leków onkologicznych w katalogu chemioterapii, lekarze mają możliwość wyboru najodpowiedniejszego leczenia dla pacjentów chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Sytuacja chorych na raka płuca nie jest łatwa, ale dzięki nowoczesnym terapiom można im skuteczniej pomagać.

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym – tylko w Polsce każdego roku
na raka płuca zapada blisko 21 tysięcy osób. Nowotwór najczęściej jest rozpoznawany
w zaawansowanym stadium, gdy nie jest możliwe zastosowanie leczenia chirurgicznego.
Na chemioterapię stosowaną w pierwszym rzucie leczenia pozytywnie odpowiada zaledwie 10-40 procent pacjentów. Szansę na przedłużenie życia i ulżenie w cierpieniu chorym stanowi włączenie nowoczesnych leków onkologicznych. Dzięki szerokiej dostępności w katalogu chemioterapii nowych leków chorzy mogą otrzymywać leczenie, które przyniesie im znamienne korzyści, co do czasu przeżycia, jak również w zakresie polepszenia jakości ich życia, opanowania objawów choroby i zahamowania jej postępu. W katalogu chemioterapii dostępna jest także nowoczesna terapia celowana.

„Dzięki szerokiej dostępności leków onkologicznych lekarze mogą dobrać najodpowiedniejsze dla danego chorego leczenie. Obecność terapii celowanej w katalogu umożliwia leczenie osób, u których nie można zastosować leczenia operacyjnego czy tradycyjnej chemoterapii. W onkologii nadal jest bardzo wiele do zrobienia, zarówno w zakresie wczesnego wykrywania raka płuca, jak i jego leczenia. Jednakże takie podejście do finansowania leczenia raka płuca może stanowić wzór dla innych obszarów onkologii. A co najważniejsze, dzięki temu, że lekarze mogą dobierać z katalogu chemioterapii odpowiednie, nowoczesne leki, możliwe jest przedłużenie życia i zmniejszenie cierpienia chorych na ten wyniszczający nowotwór” – powiedziała Anna Żyłowska, prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca, Oddział w Szczecinie.

Utrudnieniem w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca jest nadal zbyt późne rozpoznawanie choroby. U ponad 60 procent chorych w momencie rozpoznania stwierdza się zaawansowane stadium choroby, gdy nowotwór jest już nieoperacyjny lub wystąpiły przerzuty do innych narządów. Z tego powodu w Polsce operacyjnie leczonych jest jedynie 15 procent chorych. Pomimo stosowania chemioterapii w leczeniu pierwszego rzutu od chwili rozpoznania niedrobnokomórkowego raka płuca pięć lat przeżywa mniej niż pięć procent chorych, a większość osób umiera w ciągu 12 miesięcy.
Gdyby chorzy zgłaszali się wcześniej, może statystyki byłyby bardziej optymistyczne.

Rak płuca

Rak płuca charakteryzuje się niekontrolowanym wzrostem nieprawidłowych komórek wewnątrz płuca. Najczęstszą postacią jest niedrobnokomórkowy rak płuca, który stanowi około 80% wszystkich przypadków. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), rak płuca jest główną przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych wśród kobiet i mężczyzn na całym świecie. Codziennie
na całym świecie z powodu raka płuca umiera ponad 3000 osób.

Informacje o Stowarzyszeniu Walki z Rakiem Płuca


Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca powstało przy Akademii Medycznej w Gdańsku w 1994 roku. Jego założycielem jest profesor Jan Skokowski. Oddział szczeciński został uruchomiony w 2007 r. Misją Stowarzyszenia jest przede wszystkim poprawa sytuacji osób chorych na raka płuca. Stowarzyszenie chce również zwrócić uwagę społeczeństwa na zagrożenia wpływające na zwiększoną zachorowalność na nowotwór płuca w Polsce oraz zjednoczyć pacjentów, opiekunów, specjalistów
w dziedzinie ochrony zdrowia, polityków i przedstawicieli środków masowego przekazu w walce
z tą chorobą. Stowarzyszenie udziela praktycznego i emocjonalnego wsparcia pacjentom i ich bliskim poprzez przekazywanie niezbędnych informacji na temat raka płuca, profilaktyki i dostępnych możliwości terapeutycznych. Angażuje się także w liczne akcje edukacyjne i profilaktyczne
m.in. STREFA BEZ DYMU.

Barbara Wasyl
Publicis Consultants Rowland