NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Chór Młodzieżowy Canto, organizuje warsztaty wokalne

Chór Młodzieżowy Canto Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku organizuje warsztaty wokalne w dniach 17-19 marca b.r. Zajęcia odbędą się w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym a poprowadzą je specjaliści z dziedziny emisji głosu. Zapraszamy młodzież w wieku 12-19 lat. Na zajęciach warsztatowych chór przygotuje utwory na planowane w tym roku koncerty i festiwale m.in. pieśni pasyjne, patriotyczne i rozrywkowe.

Będzie również czas na zajęcia rekreacyjne, integracyjne oraz wspólne ognisko z kiełbaskami.

Chór w tym roku planuje koncerty w różnych miastach Polski oraz wyjazdy na festiwale i konkursy krajowe i zagraniczne. Jednym z nich będzie wyjazd na „Wileńskie Kolędowanie” na zaproszenie litewskiej Polonii w grudniu tego roku. W najbliższym czasie śpiewająca młodzież wyjeżdża na XV Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej w Szemudzie.

We Włocławku w Niedzielę Palmową chór będzie ubogacał liturgię mszy świętej i koncertował w repertuarze pasyjnym po mszy w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku o godz.13.00.

Zapraszamy do Gorenia młodzież pragnącą dołączyć do zespołu. Więcej informacji dla chętnych pod nr telefonu 501 140 309.

Marian Szczepański
dyrygent chóru