NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Chór Canto Zespołu Szkół Muzycznych z Włocławka zaśpiewał w Sejmie RP 05.07.2018

W Sejmie RP byliśmy po raz pierwszy za sprawą zaproszenia naszej –Kujawsko-Pomorskiej Pani Poseł Joanny Borowiak.

Wchodząc do budynku Sejmu zostaliśmy powitani przez Straż Marszałkowską ,która spodziewała się młodzieży z Włocławka a następnie przez p. Poseł a także przez p. Marszałka prowadzącego obrady Sejmu –„Naszym obradom przysłuchuje się młodzież Chóru Canto Zespołu Szkół Muzycznych z Włocławka.”(brawa z Sali Sejmowej). Wstaliśmy i ukłoniliśmy się na to powitanie!!!
Po chwili –w Sali kameralnej- wysłuchaliśmy wykładu na temat historii polskiego parlamentaryzmu. Padło kilka pytań tyczących parlamentaryzmu. Na wszystkie Młodzież odpowiedziała znakomicie.
Frekwencja ważnych osób dopisała!

Podczas koncertu wykonane zostały polskie pieśni religijne, ludowe i patriotyczne. Kultura i historia naszej Ojczyzny zaprezentowane w sposób najlepszy z możliwych!!!

Zaśpiewaliśmy również na słynnych „sejmowych schodach”- podobno jako drugi wyróżniony zespół-bo na tych schodach śpiewało tylko „Mazowsze”.
Wykonaliśmy Kujawiaka „Oj świeci miesiąc, świeci”- bośmy przecie z Kujaw.

Zaproszenie i koncert odbył się dzięki Pani Poseł Joannie Borowiak i
Serdecznie dziękujemy Mecenasowi i Sponsorowi!!!

Marian Szczepański
Chór Młodzieżowy Canto