NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Chór Canto wyjeżdża na koncerty do Wilna

Na zaproszenie dyrektora Centrum Kultury Polskiej na Litwie p. Apolonii Skakowskiej udaje się z koncertami do Wilna Chór Młodzieżowy CANTO Zespołu szkół Muzycznych we Włocławku pod dyrekcją Marian Szczepańskiego. W dniach 3-5 maja b.r. zespół będzie śpiewał w stolicy Litwy podczas obchodów uroczystości 200 rocznicy urodzin twórcy polskiej opery narodowej -Stanisława Moniuszki. Ta rocznica została wpisana na listę UNESCO jako element ogólnoświatowego dorobku kulturowego. W Polsce rok 2019 ogłoszono „Rokiem Stanisława Moniuszki”.

Chór będzie koncertował w Katedrze św. Janów oraz w „Siemens Arena”. Program przewiduje również spotkanie koncertowe chórów pod pomnikiem St. Moniuszki , wspólne śpiewy pod Ostrą Bramą oraz występy w innych wileńskich kościołach W uroczystościach jubileuszowych bierze udział kilkadziesiąt zespołów polonijnych z Litwy i trzy chóry polskie .

Chór „Canto”