NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Casting do przedstawienia realizowanego we Włocławku przez Punctum Teatr

Niezależna grupa artystyczna Punctum Teatr organizuje dziesięciogodzinne warsztaty aktorskie dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat.

Weekendowy cykl zajęć odbędzie w siedzibie Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku przy ul. Miedzianej 2/4 w dniach 22 – 23 września bieżącego roku. Będzie to jednocześnie casting do przedstawienia pt. „Pokój dziecięcy” w reżyserii Pawła Drzewieckiego, realizowanego w ramach Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Jeden z uczestników warsztatów zostanie zaproszony do udziału w przedstawieniu, którego premiera planowana jest na listopad tego roku.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję pracować nad etiudami teatralnymi, podstawami scenicznej interpretacji utworu literackiego, animacją przedmiotu oraz wyrazistością artykulacyjną. Zajęcia będą doskonałą okazją do poznania magii teatru i postawienia pierwszych kroków na drodze swego artystycznego rozwoju. Prowadzącym natomiast umożliwią przyjrzenie się młodym aktorom, poznanie ich teatralnej wrażliwości i znalezienie odtwórcy roli dziecka w przygotowywanym przedstawieniu.

Zajęcia poprowadzą twórcy Punctum Teatr:

Paweł Drzewiecki – aktor dramatu, absolwent Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży na PWST w Krakowie (Filia we Wrocławiu) oraz Podyplomowych Studiów Emisji i higieny głosu w Wyższej Szkole Mediów i Kultury Społecznej im. Jerzego Giedroycia w Warszawie, specjalista ds. edukacji teatralnej w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku.

Aneta Leśniakiewicz – absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży na PWST w Krakowie (Filia we Wrocławiu), Studium Terapii Przez Sztukę przy Teatrze Ludowym w Krakowie oraz Chrześcijańskiego Studium Teatru Ruchu przy Stowarzyszeniu Sztukmisja.

Koszt udziału w zajęciach wynosi 50 zł.

Zapisy przyjmuje Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, pod numerem telefonu: 54 – 411 – 21 – 20.

Partnerami Punctum Teatr przy realizacji warsztatów i przedstawienia pt. „Pokój dziecięcy” są: Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku oraz Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku.

Punctum Teatr