NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Budowa nowego obiektu przedszkola nr 30 w miejsce starego.

Przedszkole Publiczne nr 30 przy ul. Kaliskiej 85 zostanie wybudowane od nowa. Powstanie kolorowy i nowoczesny obiekt

Prezydent Włocławka podjął decyzję o budowie nowego obiektu. – Stan techniczny przedszkola był na tyle zły, że nie wchodzi w rachubę remont kapitalny trzeba wybudować nowy budynek- podkreśla Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka. – Decyzja ta wynika również z pilnej potrzeby zwiększenia miejsc w Przedszkolu Publicznym nr 30.

W ramach zadania planowane jest rozebranie istniejącego budynku oraz budowa nowego przedszkola w technologii tradycyjnej, wraz z nowymi przyłączami mediów: energetycznym, wodno-kanalizacyjnym, cieplnym i gazowym. Planuje się, że w efekcie powstanie w pełni wyposażony, kolorowy i nowoczesny obiekt o architekturze wpisanej w istniejące osiedle, z pełnym wyposażeniem dydaktycznym oraz technologicznym i zagospodarowaniem terenu w postaci placu zabaw, z otwartą zadaszoną altaną dla dzieci. Ze względu na piękną istniejącą zieleń, która obecnie otacza przedszkole planuje się maksymalne jej zachowanie, a jeśli zajdzie potrzeba, przesadzenie jej poza obszar budowy i dokonanie nasadzeń już po zakończeniu robót. Realizacja samego obiektu przedszkola odbywać się będzie na działkach będących własnością Gminy Miasto Włocławek, oddzielonych od drogi publicznej niewielką działką będącą w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”. Zarząd SM Południe, popierając decyzję Prezydenta Miasta, podjął już decyzję o udzieleniu zgody na dysponowanie tą działką do celów projektowania. Natomiast w kwietniu 2014 roku walne zgromadzenie SM „Południe” podejmie uchwałę o przekazaniu gruntu Urzędowi Miasta dla celów realizacji budowy nowego publicznego przedszkola.

Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki przychylności i zaangażowaniu mieszkańców osiedla „Południe”. – Jest to oczywiste, gdyż mieszkańcy dostrzegają potrzebę realizacji nowego obiektu Przedszkola Publicznego nr 30. Ważne jest, by placówka była nowoczesna, przyjazna dzieciom, i byśmy my – dorośli – dawali przykład wspólnego działania na rzecz rozwoju naszych osiedlowych społeczności – mówi Prezes SM Południe, Zbigniew Lewandowski. Uzyskanie zgody Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na dysponowanie działką i docelowo przekazanie jej Urzędowi Miasta Włocławek, uruchomi proces administracyjny przygotowania zadania. Warto dodać, że obecnie trwa przebudowa Przedszkola Publicznego nr 25 przy ul. Rajskiej. Latem 2014 roku obiekt zyska nowy wygląd i funkcjonalność.

Obecnie prowadzone są prace mające na celu ocieplenie obiektu. Przed sezonem zimowym zostaną wstawione nowe okna. Ponadto, po całkowitym zdemontowaniu starych, wysłużonych płytek podłogowych w budynku są wylewane nowe posadzki. Realizator przebudowy, Przedsiębiorstwo Wielobranżowo – Usługowo – Produkcyjne PRZEMBUD wykona również nowe zagospodarowanie terenu, przebuduje odcinki wewnętrznej instalacji sanitarnej i deszczowej, zbuduje ogrodzenie i nasadzi nową zieleni. Cena inwestycji wynikająca z rozstrzygnięć przetargowych wynosi 2 494 440, 00 zł.

UM Włocławek